Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Mertl, J. : Regulace teploty nesymetrických soustav s topením a chlazením . Západočeská univerzita v Plzni, RexControls s.r.o., 2006.

Abstrakt

Řízení teploty regulátorem s klouzavým režimem představuje nový způsob vysoce kvalitního řízení teploty nesymetrických soustav s dvoustavovým topením a chlazením. Hlavní oblastí aplikací nového způsobu řízení teploty jsou platikářské lisy.

Abstrakt v češtině

Řízení teploty regulátorem s klouzavým režimem představuje nový způsob vysoce kvalitního řízení teploty nesymetrických soustav s dvoustavovým topením a chlazením. Hlavní oblastí aplikací nového způsobu řízení teploty jsou platikářské lisy.

Detail publikace

Název: Regulace teploty nesymetrických soustav s topením a chlazením
Autor: Schlegel, M. ; Mertl, J.
Název - česky: Regulace teploty nesymetrických soustav s topením a chlazením
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, RexControls s.r.o.
/ /

Klíčová slova

temperature control, sliding mode control, hybrid systems, assymetrical systems, plastic extruders

Klíčová slova v češtině

řízení teploty, řízení s klouzavým režimem, hybridní soustavy, nesymetrické soustavy, plastikářské lisy

BibTeX

@MISC{SchlegelM_2006_Regulaceteploty,
 author = {Schlegel, M. and Mertl, J.},
 title = {Regulace teploty nesymetrick\'{y}ch soustav s topen\'{i}m a chlazen\'{i}m },
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni, RexControls s.r.o.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2006_Regulaceteploty},
}