Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Mertl, J. : Regulátor s klouzavým režimem pro řízení teploty procesů s topením a chlazením . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 171-177, Západočeská univerzita , Plzeň, 2006.

Abstrakt

Příspěvek pojednává o regulaci teploty procesů s dvoustavovým topením a dvoustavovým chlazením, kde z důvodu asymetrického chování procesu při topení a chlazení nelze aplikovat PID regulaci. V příspěvku je představen nový robustní regulátor, který pracuje na principu "klouzavého režimu". Jeho hlavní přednosti jsou snadné seřízení a vysoká kvalita regulace. Dále jsou uvedeny výsledky řízení teploty v zónách plastikářském lisu získané reálným nasazením tohoto regulátoru.

Abstrakt v češtině

Příspěvek pojednává o regulaci teploty procesů s dvoustavovým topením a dvoustavovým chlazením, kde z důvodu asymetrického chování procesu při topení a chlazení nelze aplikovat PID regulaci. V příspěvku je představen nový robustní regulátor, který pracuje na principu "klouzavého režimu". Jeho hlavní přednosti jsou snadné seřízení a vysoká kvalita regulace. Dále jsou uvedeny výsledky řízení teploty v zónách plastikářském lisu získané reálným nasazením tohoto regulátoru.

Detail publikace

Název: Regulátor s klouzavým režimem pro řízení teploty procesů s topením a chlazením
Autor: Schlegel, M. ; Mertl, J.
Název - česky: Regulátor s klouzavým režimem pro řízení teploty procesů s topením a chlazením
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 14.12.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006
Strana: 171 - 177
ISBN: 80-7043-508-9
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 14.12.2006 - 16.12.2006
/ /

Klíčová slova

temperature control, barrel temperature control, injection molding machine, extrusion, sliding mode control

Klíčová slova v češtině

regulace teploty, řízení teploty plastikářského lisu, regulace s klouzavým režimem

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2006_Regulators,
 author = {Schlegel, M. and Mertl, J.},
 title = {Regul\'{a}tor s klouzav\'{y}m re\v{z}imem pro \v{r}\'{i}zen\'{i} teploty proces\r{u} s topen\'{i}m a chlazen\'{i}m},
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita },
 journal = {MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {171-177},
 ISBN = {80-7043-508-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2006_Regulators},
}