Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Sobota, J. : Simple predictive controller with manipulated value constraints . Proceedings of 7th International Carpathian control conference, p. 509-512, VŠB - Technická univerzita , Ostrava, 2006.

Abstrakt

This paper describes a simple predictive controller with manipulated value constraints, which is suitable for substitution of the classical PID controller used in industrial practice. The step response sequence is used as the process model. The other design parameters are the prediction horizon, the control horizon and the complexity of the initial control sequence when the controller works in saturation mode. The so-called pulse-step blocking strategy is used for complexity specification. Afterwards the controller works in linear mode based on LQ control.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje jednoduchý prediktivní regulátor s omezením akční veličiny, který je vhodný pro náhradu klasického PID regulátoru používaného v průmyslové praxi. Jako model řízeného procesu je použita navzorkovaná přechodová charakteristika. Ostatní návrhové parametry jsou horizont predikce, horizont řízení a složitost počátku řídicí sekvence, kdy regulátor pracuje v saturačním módu. Složitost počátku řídicí sekvence je omezena pomocí tzv. pulse-step blokovací strategie. Dále pracuje regulátor v lineárním režimu založeném na LQ algoritmu.

Detail publikace

Název: Simple predictive controller with manipulated value constraints
Autor: Schlegel, M. ; Sobota, J.
Název - česky: Jednoduchý prediktivní regulátor s omezením akční veličiny
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 29.5.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 7th International Carpathian control conference
Strana: 509 - 512
ISBN: 80-248-1066-2
Nakladatel: VŠB - Technická univerzita
Místo vydání: Ostrava
Datum: 29.5.2006 - 31.5.2006
/ /

Klíčová slova

predictive control, constraints, blocking strategy, pulse-step control, LQ control

Klíčová slova v češtině

prediktivní řízení, omezení, blokovací strategie, pulse-step řízení, LQ řízení

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2006_Simplepredictive,
 author = {Schlegel, M. and Sobota, J.},
 title = {Simple predictive controller with manipulated value constraints},
 year = {2006},
 publisher = {V\v{S}B - Technick\'{a} univerzita },
 journal = {Proceedings of 7th International Carpathian control conference},
 address = {Ostrava},
 pages = {509-512},
 ISBN = {80-248-1066-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2006_Simplepredictive},
}