Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Huspeka, J. : Automatic tuning of sliding mode-temperature controller . Process Control '07 , p. 1-6, Slovak University of Technology, Bratislava, 2007.

Abstrakt

This paper deals with temperature control of heating/cooling processes. From the control point of view it is important that such processes belong to a class of assymetrical non-linear systems and it is why commonly used PID controllers achieve a very limited performance. Firstly, the paper shortly presents recently developed sliding mode temperature controller. The optimization based procedure is developed for this purpose and several illustrating examples are given.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá teplotními procesy. Z hlediska řízení se jedná o asymetrické nelineární systémy, což je důvod, proč běžně použité PID regulátory dosahují velmi omezených výsledků. Článek krátce představí nově vytvořený regulátor teploty s klouzavým režimem. Hlavní výsledek se zaměřuje na automatické ladění tohoto regulátoru. Dále článek představí navrženou optimalizační proceduru a ukáže několik ilustračních příkladů

Detail publikace

Název: Automatic tuning of sliding mode-temperature controller
Autor: Schlegel, M. ; Huspeka, J.
Název - česky: Automatické ladění regulátoru s klouzavým režimem
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 11.6.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process Control '07
Strana: 1 - 6
ISBN: 978-80-227-2677-1
Nakladatel: Slovak University of Technology
Místo vydání: Bratislava
Datum: 11.6.2007 - 14.6.2007
/ /

Klíčová slova

control, heating/cooling process, sliding mode controller, automatic tuning

Klíčová slova v češtině

řízení, teplotní proces, regulátor s klouzavým režimem, automatické řízení

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2007_Automatictuningof,
 author = {Schlegel, M. and Huspeka, J.},
 title = {Automatic tuning of sliding mode-temperature controller},
 year = {2007},
 publisher = {Slovak University of Technology},
 journal = {Process Control '07 },
 address = {Bratislava},
 pages = {1-6},
 ISBN = {978-80-227-2677-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2007_Automatictuningof},
}