Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Měšťánek, J. : Limitations on the inverted pendula stabilizability according to the system properties . Process Control '07 , p. 083-1-083-9, Slovak University of Technology, Bratislava, 2007.

Abstrakt

Limitations on the feedback control of some inverted pendulum systems are examined. The mathematical model of each system and its linearization in the appropriate steady state are presented and a stabilizing controller which maximizes the robustness of the loop is computed. The goal is to provide the evaluation of maximum achievable robustness with respect to the model, to the placement of sensors and to the required time response of the closed loop.

Abstrakt v češtině

Text zkoumá omezení na stabilizovatelnost některých systémů inverzních kyvadel. Pro každý systém je odvozen matematický model a jeho linearizace v příslušném rovnovážném stavu a je spočten regulátor, který maximalizuje robustnost uzavřené smyčky. Cílem je vyčíslit maximální dosažitelnou robustnost s přihlédnutím k modelu, umístění čidel a požadované časové odezvě smyčky.

Detail publikace

Název: Limitations on the inverted pendula stabilizability according to the system properties
Autor: Schlegel, M. ; Měšťánek, J.
Název - česky: Omezení na stabilizovatelnost inverzního kyvadla v závislosti na parametrech systému
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 11.6.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process Control '07
Strana: 083-1 - 083-9
ISBN: 978-80-227-2677-1
Nakladatel: Slovak University of Technology
Místo vydání: Bratislava
Datum: 11.6.2007 - 14.6.2007
/ /

Klíčová slova

Robustness, H-infinity controller, Monte-Carlo approach

Klíčová slova v češtině

Robustnost, H-nekonečno regulátor, Monte-Carlo přístup

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2007_Limitationsonthe,
 author = {Schlegel, M. and M\v{e}\v{s}\v{t}\'{a}nek, J.},
 title = {Limitations on the inverted pendula stabilizability according to the system properties},
 year = {2007},
 publisher = {Slovak University of Technology},
 journal = {Process Control '07 },
 address = {Bratislava},
 pages = {083-1-083-9},
 ISBN = {978-80-227-2677-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2007_Limitationsonthe},
}