Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. : Pokročilé algoritmy v řídicím systému REX . Automatizace, regulace a procesy, p. 39-46, Dimart, Praha, 2007.

Abstrakt

Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s některými novými pokročilými algoritmy, pro řízení strojů a procesů, implementovanými v řídicím systému REX. Z aplikačních důvodů je důležité, že tyto algoritmy jsou dostupné ve formě knihovny bloků RexLib pro Simulink a mohou být dále snadno přenesený bez překódování na libovolnou otevřenou platformu podporující standardní jazyk C. Možnost předběžné simulace strategie řízení (Simulink) a existence rozsáhlé knihovny pokročilých algoritmů umožňuje navrhovat a bezpečně implementovat velmi pokročilé systémy řízení.

Abstrakt v češtině

Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s některými novými pokročilými algoritmy, pro řízení strojů a procesů, implementovanými v řídicím systému REX. Z aplikačních důvodů je důležité, že tyto algoritmy jsou dostupné ve formě knihovny bloků RexLib pro Simulink a mohou být dále snadno přenesený bez překódování na libovolnou otevřenou platformu podporující standardní jazyk C. Možnost předběžné simulace strategie řízení (Simulink) a existence rozsáhlé knihovny pokročilých algoritmů umožňuje navrhovat a bezpečně implementovat velmi pokročilé systémy řízení.

Detail publikace

Název: Pokročilé algoritmy v řídicím systému REX
Autor: Schlegel, M.
Název - česky: Pokročilé algoritmy v řídicím systému REX
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 6.11.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Automatizace, regulace a procesy
Strana: 39 - 46
ISBN: 978-80-903844-1-5
Nakladatel: Dimart
Místo vydání: Praha
Datum: 6.11.2007 - 7.11.2007
/ /

Klíčová slova

Embedded control systems, advanced control, high-order differentiator, sliding-mode control, active damping of vibration

Klíčová slova v češtině

Vložené řídicí systémy, pokročilé algoritmy pro regulaci, derivátor, regulace teploty, aktivní tlumení vibrací

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2007_Pokrocilealgoritmy,
 author = {Schlegel, M.},
 title = {Pokro\v{c}il\'{e} algoritmy v \v{r}\'{i}dic\'{i}m syst\'{e}mu REX},
 year = {2007},
 publisher = {Dimart},
 journal = {Automatizace, regulace a procesy},
 address = {Praha},
 pages = {39-46},
 ISBN = {978-80-903844-1-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2007_Pokrocilealgoritmy},
}