Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Sobota, J. : Prediktivní regulátor pro průmyslovou praxi . Automa, vol. 2, p. 12-16, 2007.

Abstrakt

Článek popisuje nový jednoduchý prediktivní regulátor s explicitně zadaným intervalovým omezením akční veličiny, který je určen pro univerzální náhradu klasických PID regulátorů v průmyslové praxi. Řízená soustava se předpokládá stabilní lineární časově invariantní s konečnou délkou odezvy. Jako její model se užívá diskrétní přechodová charakteristika. Alternativně lze též pro procesy s monotónní přechodovou charakteristikou použít tříparametrový model. Pro zjednodušení on-line optimalizace v otevřené smyčce je množina přípustných posloupností řízení omezena pouze na schodovité posloupnosti typu „puls-skok“. Optimalizační algoritmus je potom zvládnutelný v rozumném čase. Pro ruční on-line doladění regulátoru je k dispozici jediný ladící parametr – koeficient penalizace změn řízení.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje nový jednoduchý prediktivní regulátor s explicitně zadaným intervalovým omezením akční veličiny, který je určen pro univerzální náhradu klasických PID regulátorů v průmyslové praxi. Řízená soustava se předpokládá stabilní lineární časově invariantní s konečnou délkou odezvy. Jako její model se užívá diskrétní přechodová charakteristika. Alternativně lze též pro procesy s monotónní přechodovou charakteristikou použít tříparametrový model. Pro zjednodušení on-line optimalizace v otevřené smyčce je množina přípustných posloupností řízení omezena pouze na schodovité posloupnosti typu „puls-skok“. Optimalizační algoritmus je potom zvládnutelný v rozumném čase. Pro ruční on-line doladění regulátoru je k dispozici jediný ladící parametr – koeficient penalizace změn řízení.

Detail publikace

Název: Prediktivní regulátor pro průmyslovou praxi
Autor: Schlegel, M. ; Sobota, J.
Název - česky: Prediktivní regulátor pro průmyslovou praxi
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Automa
Číslo vydání: 2
Strana: 12 - 16
ISBN: 1210-9592
/ /

Klíčová slova

optimální řízení, prediktivní řízení, FIR soustavy, omezení akční veličiny, puls-skok řízení

Klíčová slova v češtině

optimal control, predictive control, FIR systems, manipulated value constraints, pulse-step control

BibTeX

@ARTICLE{SchlegelM_2007_Prediktivni,
 author = {Schlegel, M. and Sobota, J.},
 title = {Prediktivn\'{i} regul\'{a}tor pro pr\r{u}myslovou praxi},
 year = {2007},
 journal = {Automa},
 volume = {2},
 pages = {12-16},
 ISBN = {1210-9592},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2007_Prediktivni},
}