Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel Miloš and Sobota Jaroslav and Vyskočil Martin : Feature-based identification of continuous LTI systems for industrial control . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-7, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.

Abstrakt

This paper describes a novel identification technique based on only a few characteristic numbers which can be used for a rough characterization of a process. The characteristic numbers do not determine one particular nominal model but together with suitable a priori information it forms a model set, which can be used for computing predictions in model predictive control or for robust PID controller design. Unlike other techniques for characteristic numbers identification this method does not require the controlled system to be in steady state at the beginning of the identification process. Thus it can be applied to arbitrary input-output data and it is also wellsuited for on-line identification, which predestines this method for use in model predictive and adaptive control.

Abstrakt v češtině

Článeko popisuje novou identifikační techniku, která je založena na pouze několika charakteristických číslech, které mohou být použity pro hrubou charakterizaci procesu. Tato charakteristická čísla neurčují jediný přesný model ale společně s apriorní informací určují tzv. množinový model, který může být následně použit pro výpočet predikcí v prediktivním řízení nebo pro návrh robustního PID regulátoru. Narozdíl od ostatních metod identifikace charakteristických čísel nevyžaduje tato metoda, aby byl systém na začátku identifikačního experimentu v ustáleném stavu. Může být tedy použita na libovolná vstupně-výstupní data a je rovněž vhodná pro on-line identifikaci, což ji předurčuje k použití pro prediktivní a adaptivní řízení.

Detail publikace

Název: Feature-based identification of continuous LTI systems for industrial control
Autor: Schlegel Miloš ; Sobota Jaroslav ; Vyskočil Martin
Název - česky: Identifikace spojitých LTI systémů zaměřená na významné vlastnosti pro průmyslové řízení
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process Control 2008
Číslo vydání: ;
Strana: 1 - 7
ISBN: 978-80-7395-077-4
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Kouty nad Desnou
Datum: 12.6.2008
2011-03-15 16:21:32 / 2011-03-15 16:21:32 / 1

Klíčová slova

process identification, identification for control, automatic tuning of controllers

Klíčová slova v češtině

identifikace procesů, identifikace pro řízení, automatické ladění regulátorů

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelMilos_2008_Feature-based,
 author = {Schlegel Milo\v{s} and Sobota Jaroslav and Vysko\v{c}il Martin},
 title = {Feature-based identification of continuous LTI systems for industrial control},
 year = {2008},
 publisher = {University of Pardubice},
 journal = {Process Control 2008},
 address = {Kouty nad Desnou},
 volume = {;},
 pages = {1-7},
 ISBN = {978-80-7395-077-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelMilos_2008_Feature-based},
}