Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel Miloš and Balda Pavel : Power Controller of Nuclear Reactor . Process Control 2008, vol. ;, p. 1-7, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, 2008.

Abstrakt

A nuclear reactor is a device in which nuclear chain reactions are initiated, controlled, and sustained at a steady rate. When a reactor's neutron population remains steady from one generation to the next, the reactor's condition is referred to as "critical reactivity" (power is constant). The state, when the neutron production exceeds losses, is called "supercritical reactivity" (power is increasing), and when losses dominate "subcritical reactivity" (power is decreasing). The purpose of the power controller is to provide that the power of the inherently unstable nuclear reactor tracks the given setpoint. The paper reports the process of design and implementation of the power controller for the experimental pressurized water reactor. The original selector control strategy is described and tested on the simplified reactor model.

Abstrakt v češtině

Jaderný reaktor je zařízení, ve kterém je jaderná řetězová reakce zahájena, řízena a udržována v ustáleném nárůstu. Pokud populace neutronů je v následující generaci ustálená, je tento stav nazýván "kritickou reaktivitou" (výkon je konstantní). Stav, kdy produkce neutronů překračuje jejich ztrátu, se nazývá "nadkritickou reaktivitou" (výkon se zvyšuje). Stav, kdy převažují ztráty nad produkcí, je "podkritická reaktivita" (výkon se snižuje). Cílem regulátoru výkonu je zařídit, aby vnitřně nestabilní jaderný reaktor sledoval danou požadovanou hodnotu. Příspěvek popisuje návrh a implementaci regulátoru výkonu experimentálního tlakovodního reaktoru. Je popsána původní strategie selektorové regulace, která byla testována na zjednodušeném modelu reaktoru.

Detail publikace

Název: Power Controller of Nuclear Reactor
Autor: Schlegel Miloš ; Balda Pavel
Název - česky: Regulátor výkonu jaderného reaktoru
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process Control 2008
Číslo vydání: ;
Strana: 1 - 7
ISBN: 978-80-7395-077-4
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Kouty nad Desnou
Datum: 12.6.2008
2011-03-15 16:21:32 / 2011-03-15 16:21:32 / 1

Klíčová slova

Pressurized water reactor (PWR, VVER), experimental nuclear reactor, power control of nuclear reactor, selector control, gain scheduling

Klíčová slova v češtině

tlakovodní reaktor (PWR, VVER), experimentální jaderný reaktor, regulace výkonu jaderného reaktoru, selektorová regulace, regulátor s plánovaným zesílením (gain scheduling)

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelMilos_2008_PowerControllerof,
 author = {Schlegel Milo\v{s} and Balda Pavel},
 title = {Power Controller of Nuclear Reactor},
 year = {2008},
 publisher = {University of Pardubice},
 journal = {Process Control 2008},
 address = {Kouty nad Desnou},
 volume = {;},
 pages = {1-7},
 ISBN = {978-80-7395-077-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelMilos_2008_PowerControllerof},
}