Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel Miloš : Robust process identification for automatic tuning of controllers . Acta Mechanica Slovaca, 1-A/2008, vol. 12, p. 41-48, 2008.

Abstrakt

Članek se zabývá novou metodou identifikace procesů pro účely automatického nastavování průmyslových regulátorů. Cílem metody je získání vhodného množinového modelu pro exaktní návrh robustního regulátoru na yákladě jednoduchého identifikačního experimentu. Neurčitost modelu je charakterizována oborem hodnot frekvenčních přenosů v komplexní rovině.Hranice tohoto oboru je popsána takzvanými extremálními přenosy, které již postačují pro robustní návrh regulátoru na yákladě požadavků ve frekvenční oblasti.

Abstrakt v češtině

Članek se zabývá novou metodou identifikace procesů pro účely automatického nastavování průmyslových regulátorů. Cílem metody je získání vhodného množinového modelu pro exaktní návrh robustního regulátoru na yákladě jednoduchého identifikačního experimentu. Neurčitost modelu je charakterizována oborem hodnot frekvenčních přenosů v komplexní rovině.Hranice tohoto oboru je popsána takzvanými extremálními přenosy, které již postačují pro robustní návrh regulátoru na yákladě požadavků ve frekvenční oblasti.

Detail publikace

Název: Robust process identification for automatic tuning of controllers
Autor: Schlegel Miloš
Název - česky: Robustní identifikace procesů pro automatické ladění regulátorů
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Acta Mechanica Slovaca
Edice: 1-A/2008
Číslo vydání: 12
Strana: 41 - 48
ISSN: 1335-2393
2011-03-15 16:21:32 / 2011-03-15 16:21:32 / 1

Klíčová slova

process identification, identification for control, automatic tuning of controllers, Markov parameters, model set, robust control

Klíčová slova v češtině

identifikace procesů, identifikace pro řízení, automatické ladění regulátorů, Markovovy parametry, množinový model, robustní řízení

BibTeX

@ARTICLE{SchlegelMilos_2008_Robustprocess,
 author = {Schlegel Milo\v{s}},
 title = {Robust process identification for automatic tuning of controllers},
 year = {2008},
 journal = {Acta Mechanica Slovaca},
 volume = {12},
 pages = {41-48},
 ISSN = {1335-2393},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelMilos_2008_Robustprocess},
}