Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel Miloš and Sobota Jaroslav : Simple Pulse-Step Model Predictive Controller . IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), vol. 17, p. 8401-8406, International Federation of Automatic Control, [s.l.], 2008.

Další informace


Dostupnost

Abstrakt

This paper describes a novel simple model based predictive controller with manipulated value constraints. This controller is suitable for substitution of the classical PID controller used in industrial practice. It is assumed that the controlled system is stable, linear and t-invariant FIR system. The discrete step response sequence is used as the process model. Alternatively it is possible to use three-parameter model. To make the open-loop optimization easier the set of admissible control sequences is restricted to stepwise "pulse-step" sequences. The optimization procedure is then executable in reasonable time. A single tuning parameter is available for manual fine-tuning of the controller - the control moves penalty coefficient.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje nový jednoduchý prediktivní regulátor s explicitně zadaným intervalovým omezením akční veličiny, který je určen pro univerzální náhradu klasických PID regulátorů v průmyslové praxi. Řízená soustava se předpokládá stabilní lineární časově invariantní s konečnou délkou odezvy. Jako její model se užívá diskrétní přechodová charakteristika. Alternativně lze též pro procesy s monotónní přechodovou charakteristikou použít tříparametrový model. Pro zjednodušení on-line optimalizace v otevřené smyčce je množina přípustných posloupností řízení omezena pouze na schodovité posloupnosti typu ?puls-skok?. Optimalizační algoritmus je potom zvládnutelný v rozumném čase. Pro ruční on-line doladění regulátoru je k dispozici jediný ladící parametr ? koeficient penalizace změn řízení.

Detail publikace

Název: Simple Pulse-Step Model Predictive Controller
Autor: Schlegel Miloš ; Sobota Jaroslav
Název - česky: Jednoduchý pulse-step prediktivní regulátor
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)
Číslo vydání: 17
Strana: 8401 - 8406
ISSN: 1474-6670
Nakladatel: International Federation of Automatic Control
Místo vydání: [s.l.]
2011-03-15 16:21:32 / 2011-03-15 16:21:32 / 1

Klíčová slova

Model predictive, optimization-based control, Design, control, Process modeling, identification

Klíčová slova v češtině

prediktivní řízení na základě modelu, optimální řízení, návrh řízení, modelování, identifikace procesů

BibTeX

@ARTICLE{SchlegelMilos_2008_SimplePulse-Step,
 author = {Schlegel Milo\v{s} and Sobota Jaroslav},
 title = {Simple Pulse-Step Model Predictive Controller},
 year = {2008},
 publisher = {International Federation of Automatic Control},
 journal = {IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)},
 address = {[s.l.]},
 volume = {17},
 pages = {8401-8406},
 ISSN = {1474-6670},
 note = {DOI: 10.3182/20080706-5-KR-1001.1183
ALEPH ISBN 978-3-902661-00-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelMilos_2008_SimplePulse-Step},
}