Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel Miloš and Mertl Jiří : PROCESS IDENTIFICATION FOR AUTOMATIC TUNING OF INDUSTRIAL CONTROLLERS . Process Control 2010, p. 1-10, Tribun EU, Kouty nad Desnou, 2010.

Abstrakt

The paper deals with a new process identification method for automatic tuning of industrial controllers. The aim of this method is to provide a suitable model set for robust controller design based on a simple identification experiment. The model uncertainty is described by a value set in the complex plane. The boundary of the value set is generated by so called extreme transfer functions that are sufficient for frequency domain design of a robust controller. Identification experiments based on different testing inputs are described to provide the parameterization of all extreme transfer function of the process.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá novou metodou identifikace procesů určené především k automatickému nastavování průmyslových regulátorů. Hlavním cílem metody je poskytnutí vhodného množinového modelu použitelného k návrhu robustního regulátoru. Množinový model se určí na základě jednoduchého identifikačního experimentu. V komplexní rovině je neurčitost modelu popsána oborem hodnot. Hranice tohoto oboru je generována extremálními přenosovými funkcemi, které jsou velmi vhodné k návrhu robustního regulátoru. Extremální přenosové funkce je možné získat různými identifikačními experimenty popsanými v článku.

Detail publikace

Název: PROCESS IDENTIFICATION FOR AUTOMATIC TUNING OF INDUSTRIAL CONTROLLERS
Autor: Schlegel Miloš ; Mertl Jiří
Název - česky: Identifikace procesů určená k automtickému nastavování parametrů průmyslových regulátorů
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process Control 2010
Strana: 1 - 10
ISBN: 978-80-7399-951-3
Nakladatel: Tribun EU
Místo vydání: Kouty nad Desnou
Datum: 10.6.2010
2011-03-15 16:21:57 / 2011-03-15 16:21:57 / 1

Klíčová slova

process identification, automatic tuning of controllers, moments of impulse response, model set, robust control

Klíčová slova v češtině

identifikace procesu, automatické ladění regulátorů, momenty impulsní funkce, množinový model, robustní řízení

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelMilos_2010_PROCESS,
 author = {Schlegel Milo\v{s} and Mertl Ji\v{r}\'{i}},
 title = {PROCESS IDENTIFICATION FOR AUTOMATIC TUNING OF INDUSTRIAL CONTROLLERS},
 year = {2010},
 publisher = {Tribun EU},
 journal = {Process Control 2010},
 address = {Kouty nad Desnou},
 pages = {1-10},
 ISBN = {978-80-7399-951-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelMilos_2010_PROCESS},
}