Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Královec, J. : Filtering, prediction and smoothing with gaussian sum representation . System Identification (SYSID 2000), p. 1157-1162, IFAC, Oxford, 2001.

Abstrakt

The paper deals with the statee stimation problem for discrete-time nonlinear non-Gaussian stochastic dynamic systems. A description of all random variables of the system by the Gaussian sum probability density functions is considered. This assumption enables to obtain an explicit exact or approximate solution of the three basic types of state estimation, i.e. prediction, filtering, and smoothing. Multi-step prediction and smoothing for nonlinear and/or non-Gaussian systems are newly presented. The stress is laid also on systematic presentation of the new and current results of an application of the Gaussian sums in the nonlinear state estimation problem.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá problémem odhadu stavu disktrétních nelineárních negausovských stochastických dynamických systémů. Popis všech náhodných veličin je uvažován ve formě součtů gaussovkých hustot pravděpodobnosti. tento předpoklad umožňuje získat exaktní nebo aproximované řešení tří základních typů odhadu stavu a to predikce, filtrace a vyhlazování. Vícekroková predikce a vyhlazování nelineárních a případně negaussovských systémů je nově podána. Důraz je též kladen na systematickou prezentaci nových a aktuálních aplikací gaussovských součtů na problém nelineárního odhadu stavu.

Detail publikace

Název: Filtering, prediction and smoothing with gaussian sum representation
Autor: Šimandl, M. ; Královec, J.
Název - česky: Filtrace, predikce a vyhlazovaní pomocí gausovských součtů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 21.6.2000
Rok vydání: 2001
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: System Identification (SYSID 2000)
Strana: 1157 - 1162
ISBN: 0-08-043545-9
Nakladatel: IFAC
Místo vydání: Oxford
Datum: 21.6.2000 - 23.6.2000
/ /

Klíčová slova

nonlinear state estimation, filtering, prediction, smoothing, probability density function, Gaussian sum representation

Klíčová slova v češtině

nelineární odhad stavu, filtrace, predikce, vyhlazování, hustota pravděpodobnosti, gausovské součty

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SimandlM_2001_Filteringprediction,
 author = {\v{S}imandl, M. and Kr\'{a}lovec, J.},
 title = {Filtering, prediction and smoothing with gaussian sum representation},
 year = {2001},
 publisher = {IFAC},
 journal = {System Identification (SYSID 2000)},
 address = {Oxford},
 pages = {1157-1162},
 ISBN = {0-08-043545-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2001_Filteringprediction},
}