Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Královec, J. and Söderström, T. : Anticipative grid design in point-mass approach to nonlinear state estimation . IEEE Transaction on Automatic Control, 47, vol. 4, p. 699-702, 2002.

Abstrakt

Numerical solution of the Bayesian recursive relations by the point mass approach is treated. The stress is laid on the grid design as the main user design problem in this aproach. An anticipative approach for finding a minimum sufficient number of grid points is developed, yielding a new adaptive algorithm reducing the computational operations without a loss of estimation accuracy. A numerical example is presented to compare the new algorithm with the standard point mass technique and with a sequential importance sampling nonlinear filtering algorithm.

Abstrakt v češtině

Je pojednáváno numerické řešení Bayesovských rekurzivních vztahů metodou bodových mas. Důraz je kladen na návrh sítě, jako hlavního problému této metody. Je navržena anticipativní metoda nalezení minimálního postačujícího počtu bodů sítě, která vede na nový adaptivní algoritmus, redukující výpočetní náročnost beze ztráty přesnosti odhadu. Je uveden příklad porovnávající standardní metodu bodových mas s algoritmem nelineární filtrace založeném na sekvenčním náhradním vzorkování.

Detail publikace

Název: Anticipative grid design in point-mass approach to nonlinear state estimation
Autor: Šimandl, M. ; Královec, J. ; Söderström, T.
Název - česky: Anticipativní návrh sítě při nelineárnímu odhadu stavu metodou bodových mas
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2002
Rok vydání: 2002
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: IEEE Transaction on Automatic Control
Svazek: 47
Číslo vydání: 4
Strana: 699 - 702
ISBN: 0018-9286
/ /

Klíčová slova

nonlinear filters, stochastic system

Klíčová slova v češtině

nelineární filtry, stochatický systém

BibTeX

@ARTICLE{SimandlM_2002_Anticipativegrid,
 author = {\v{S}imandl, M. and Kr\'{a}lovec, J. and S?derstr?m, T.},
 title = {Anticipative grid design in point-mass approach to nonlinear state estimation},
 year = {2002},
 journal = {IEEE Transaction on Automatic Control},
 volume = {4},
 pages = {699-702},
 series = {47},
 ISBN = {0018-9286},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2002_Anticipativegrid},
}