Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Flídr, M. : Bicriterial dual control for stochastic systems with unknown variable parameters . Nonlinear control systems 2001, p. 1013-1018, Elsevier, Oxford, 2002.

Abstrakt

A suboptimal dual controller for discrete stochastic systems with unknown parameters is proposed. Two criteria are designed and used to ensure both aspects of dual control - caution and active learning. The optimization procedure consists of minimization of a quadratic cost function and maximization of the one-step prediction error on certain domain. Extended Kalman filter and Gaussian sum method were used for simultaneous state and parameter estimation of systems with Gaussian and non-Gaussian disturbances, respectively. Comparison of the proposed dual controller with caution and certainty equivalent controllers is shown in numerical examples.

Abstrakt v češtině

Je navržen suboptimální duální regulátor pro diskrétní stochastické systémy s neznámými parametry. Jsou navržena a použita dvě kritéria tak, aby byly zajištěny oba aspekty duálního řízení - opatrnost a aktivní učení. Procedura hledání optima sestává z minimalizace kvadratické ztrátové funkce a maximalizace chyby jednokrokové predikce na předem určené oblasti. Pro současný odhad stavu a parametrů systému s gaussovskými a negaussovkými poruchami jsou použity Rozšířený Kalmanův filtr a metoda gaussovských směsí. Na příkladech je provedeno srovnání navrženého regulátoru s opatrným a ekvivalentně určitým regulátorem.

Detail publikace

Název: Bicriterial dual control for stochastic systems with unknown variable parameters
Autor: Šimandl, M. ; Flídr, M.
Název - česky: Bikriterální duální řízení pro stochastické systémy s neznámými parametry
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 4.7.2001
Rok vydání: 2002
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Nonlinear control systems 2001
Strana: 1013 - 1018
ISBN: 0-08-043560-2
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
Datum: 4.7.2001 - 6.7.2001
/ /

Klíčová slova

adaptive control, dual control, nonlinear filtering, stochastic system, , state, parameter estimation

Klíčová slova v češtině

adaptivní řízení, duální řízení, nelineární filtrace, stochastický systém, odhad stavu, parametrů

BibTeX

@INBOOK{SimandlM_2002_Bicriterialdual_1,
 author = {\v{S}imandl, M. and Fl\'{i}dr, M.},
 title = {Bicriterial dual control for stochastic systems with unknown variable parameters},
 year = {2002},
 publisher = {Elsevier},
 journal = {Nonlinear control systems 2001},
 address = {Oxford},
 pages = {1013-1018},
 ISBN = {0-08-043560-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2002_Bicriterialdual_1},
}