Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Královec, J. : Cramér-Rao bound for stochastic volatility model . PROCEEDINGS OF THE 15TH IFAC WORLD CONGRESS, p. 173-178, Elsevier, Oxford, 2003.

Abstrakt

Estimation problem for the stochastic volatility (SV) model, which is significant in financial conometrics, is discussed. Recursive relations for computation of the Cramér-Rao (CR) bound are derived for state and parameter estimation of this model. An attention is paid to regularity conditions for CR bound calculation. As the CR bound represents a lower bound of the mean-square error of an estimate, it can serve as a gauge of quality of nonlinear estimators for the SV model.

Abstrakt v češtině

Je řešen estimační problém pro odhad stavu stochasticky neurčitého modelu. Tyto modely jsou důležité ve finanční ekonometrii. Je odvozen rekurzivní vztah pro výpočet Cramér-Raovy meze pro odhad stavu. Pozornost je věnovaná i regularitě úlohy. Mez slouží jako měřítko kvality nelineárního filtru.

Detail publikace

Název: Cramér-Rao bound for stochastic volatility model
Autor: Šimandl, M. ; Královec, J.
Název - česky: Cramér-Raova mez pro stochasticky neurčitý model
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 21.7.2002
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: PROCEEDINGS OF THE 15TH IFAC WORLD CONGRESS
Strana: 173 - 178
ISBN: 0-08-044233-1
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
Datum: 21.7.2002 - 26.7.2002
/ /

Klíčová slova

nonlinear models, Cramér-Rao bound, nonlinear filters, financial systems, stochastic systems

Klíčová slova v češtině

nelineární modey, Cramér-Raova mez, nelineární filtry, finanční systémy, stochastické systémy

BibTeX

@INBOOK{SimandlM_2003_Cramer-Raoboundfor,
 author = {\v{S}imandl, M. and Kr\'{a}lovec, J.},
 title = {Cram\'{e}r-Rao bound for stochastic volatility model},
 year = {2003},
 publisher = {Elsevier},
 journal = {PROCEEDINGS OF THE 15TH IFAC WORLD CONGRESS},
 address = {Oxford},
 pages = {173-178},
 ISBN = {0-08-044233-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2003_Cramer-Raoboundfor},
}