Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Hering, P. and Král, L. : Identification of nonlinear non-gaussian systems by neural networks . NOLCOS 2004 , p. 919-924, Universitat Stuttgart, Stuttgart, 2004.

Abstrakt

Application of neural networks in identification of nonlinear non-Gaussian systems is treated. Stress is laid on a parameter estimation of the networks. They are trained by the Gaussian sum method which is a global filtering method allowing to determine conditional probability density functions of network weights. Proposed approach to estimation of network weights (parameters) based on Gaussian sum filtering method overcomes commonly used prediction error methods and it is an interesting alternative to sequential Monte Carlo methods. The considered training approach is demonstrated by an illustration example.

Abstrakt v češtině

Článek je zaměřen na problém aplikace neuronových sítí v identifikaci nelineárních negaussovských systémů. Důraz je kladen na odhad parametrů neuronové sítě, které jsou trénovány využitím metody Gaussovských směsí, což je jedna z globálních filtračních metod, které umožňují určit pravděpodobnostní hustotní funkci vah sítě. Navržený postup odhadu parametrů (vah) sítě založeý na metodě Gaussovských směsí překonává obvykle používané metody chyby predikce a představuje zajímavou alternativu k sekvenčním metodám Monte Carlo. Navržený přístup trénování je demonstrován v ilustračním příkladě.

Detail publikace

Název: Identification of nonlinear non-gaussian systems by neural networks
Autor: Šimandl, M. ; Hering, P. ; Král, L.
Název - česky: Identifikace nelineárních negaussovských systémů neuronovými sítěmi
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: NOLCOS 2004
Strana: 919 - 924
Nakladatel: Universitat Stuttgart
Místo vydání: Stuttgart
Datum: 1.9.2004 - 3.9.2004
/ /

Klíčová slova

system identification, nonlinear non-Gaussian stochastic system, non-Gaussian disturbance, neural network training, Gaussian sum, Bayesian relations, multilayer perceptron network

Klíčová slova v češtině

identifikace systémů, nelineární negaussovský stochastický systém, negaussovská porucha, trénování neuronových sítí, Gaussovské sumy, Bayesovké vztahy, vícevrstvé perceptronové sítě

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SimandlM_2004_Identificationof,
 author = {\v{S}imandl, M. and Hering, P. and Kr\'{a}l, L.},
 title = {Identification of nonlinear non-gaussian systems by neural networks},
 year = {2004},
 publisher = {Universitat Stuttgart},
 journal = {NOLCOS 2004 },
 address = {Stuttgart},
 pages = {919-924},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2004_Identificationof},
}