Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Straka, O. and Flídr, M. and Švácha, J. and Duník, J. : Nonlinear filtering methods: basic approaches and software package . Multiple participant decision making, p. 1-13, Prague, 2004.

Abstrakt

General solution of the estimation problem using Bayessian approach and leading to Bayessian recursive relations is described. Local estimation methods using analytical and numerical approach to solution of the relations and global estimation methods using analytical, numerical and simulation approaches are discussed. Software package for state estimation of discrete time dynamic stochastic system is developed and treated. It contains procedures for system design, system simulation, estimator setup and state estimation. The package is designed to be easily supplied with user defined estimators and thus it is suitable for estimator testing and quality comparison for different estimators. Usage of the nonlinear filtering software package is illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Je popsáno obecné řešení estimačního problému pomocí Bayesova přístupu vedoucí na Bayesovy rekurzivní vztahy. Metody lokální nelineární filtrace využívající analytický a numerický přístup a metody globální nelineární filtrace využívající analytický, numerický a simulační přístup jsou diskutovány. Programový balík pro odhad stavu diskrétních dynamických stochastických systémů je navržen. Obsahuje pocedury pro návrh a simulaci systémů, návrh estimátorů a jejich využití pro odhad stavu. Navržený programový balík je snadno rozšiřitelný o uživatelem definované estimátory a je tak vhodný pro testování estimačních metod a jejich vzájemné porovnání. Použití programového balíku je testováno na numerickém příkladu.

Detail publikace

Název: Nonlinear filtering methods: basic approaches and software package
Autor: Šimandl, M. ; Straka, O. ; Flídr, M. ; Švácha, J. ; Duník, J.
Název - česky: Metody nelineární filtrace: základní přístupy a software
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 12.5.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Multiple participant decision making
Strana: 1 - 13
Místo vydání: Prague
Datum: 12.5.2004 - 14.5.2004
/ /

Klíčová slova

state estimation, nonlinear systems, estimation algorithms, software package

Klíčová slova v češtině

odhad stavu, nelineární systémy, algoritmy pro odhad stavu, softwarové nástroje

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SimandlM_2004_Nonlinearfiltering,
 author = {\v{S}imandl, M. and Straka, O. and Fl\'{i}dr, M. and \v{S}v\'{a}cha, J. and Dun\'{i}k, J.},
 title = {Nonlinear filtering methods: basic approaches and software package},
 year = {2004},
 journal = {Multiple participant decision making},
 address = {Prague},
 pages = {1-13},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2004_Nonlinearfiltering},
}