Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Punčochář, I. : Using future information to change detection of stochastic systems . 5th international carpathian control conference, p. 659-664, AGH-UST, Krakow, 2004.

Abstrakt

Change detection approaches of discrete stochastic systems are discussed in this paper. Many methods exploit a model of system and all available information up to the current time to make decision about parameters of system. Those methods do not consider influence of such decision on the future behavior of system to improve detection. The goal of this paper is to present an approach based on so called closed loop strategy used in optimal control. The approach respects influence of the future information on current decision. An appropriate loss function which fulfills designer requirements is minimized recursively using Bellman principle of optimality. Decrease in average of loss is obtained in comparison with the standard Bayesian approach.

Abstrakt v češtině

Článek se věnuje přístupům k detekci změn v diskrétních stochastických systémech. Značná část používaných metod využívá pro generování rozhodnutí o změně parametrů systému jeho model a veškerou informaci získanou do okamžiku rozhodnutí. Tyto metody neuvažují vliv rozhodnutí na budoucí chování systému s cílem zlepšit kvalitu detekce. Cílem článku je prezentovat přístup k detekci změn, který je založen na využítí strategie zpracování informace s uzavřenou zpětnou vazbou. Tento přístup, známý z optimálního řízení, respektuje vliv budoucí informace na současné rozhodnutí. Vhodně zvolená ztrátová funkce reprezentuje požadavky návrháře a je rekurzivně minimalizována za použití Bellmanova principu optimality. V porovnání se standardními bayesovskými přístupy je tak dosažena menší střední hodnota kritéria.

Detail publikace

Název: Using future information to change detection of stochastic systems
Autor: Šimandl, M. ; Punčochář, I.
Název - česky: Využití budoucí informace pro detekci změn ve stochastických systémech
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 25.5.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 5th international carpathian control conference
Strana: 659 - 664
ISBN: 83-89772-00-0
Nakladatel: AGH-UST
Místo vydání: Krakow
Datum: 25.5.2004 - 28.5.2004
/ /

Klíčová slova

change detection, stochastic system, Bellman principle, multiple models

Klíčová slova v češtině

detekce změn, stochastický systém, Bellmanův princip, vícemodely

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SimandlM_2004_Usingfuture,
 author = {\v{S}imandl, M. and Pun\v{c}och\'{a}\v{r}, I.},
 title = {Using future information to change detection of stochastic systems},
 year = {2004},
 publisher = {AGH-UST},
 journal = {5th international carpathian control conference},
 address = {Krakow},
 pages = {659-664},
 ISBN = {83-89772-00-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2004_Usingfuture},
}