Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Král, L. and Hering, P. : Neural network based bicriterial dual control of nonlinear systems . Preprints of the 16th IFAC world congress, p. 1-6, IFAC, Prague, 2005.

Abstrakt

A bicriterial dual controller for nonlinear stochastic systems is suggested. Two separate criterions are designed and used to introduce one of opposing aspects between estimation and control; caution and probing. A system is modelled using a multilayer perceptron network. Parameters of the network are estimated by the Gaussian sum method which allows to determine conditional probability density functions of the network weights. The proposed approach is compared with inovation dual control and the quality of the estimator and the regulator is analyzed by simulation and Monte Carlo analysis.

Abstrakt v češtině

Práce se zabývá návrhem bikriteriálního duálního regulátoru pro nelineární stochastické systémy. V rámci návrhu regulátoru jsou navržena dvě samostatná kritéria, která představují dva protikladné aspekty mezi odhadem parametrů a řízením: opatrností a buzením. Systém je modelován vícevrstvou percetronovou neuronvou sítí. Parametry této sítě jsou odhadovány metodou Gaussovských sum, která umožňuje určit podmíněnou pravděpodobnostní hustotní funkci vah sítì. Navržený přístup je porovnán s inovačním duálním řízením a kvalita odhadu parametrù a regulátoru je simulačnì ověřena a analyzována pomocí Monte Carlo netody.

Detail publikace

Název: Neural network based bicriterial dual control of nonlinear systems
Autor: Šimandl, M. ; Král, L. ; Hering, P.
Název - česky: Bikriteriální duální regulátor pro nelineární systémy založený na neuronových sítích
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 4.7.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Preprints of the 16th IFAC world congress
Strana: 1 - 6
Nakladatel: IFAC
Místo vydání: Prague
Datum: 4.7.2005 - 8.7.2005
/ /

Klíčová slova

Neural networks, adaptive control, stochastic control, nonlinear systems, parameter estimation, non-Gaussian processes, learning algorithms

Klíčová slova v češtině

Neuronové sítě, adaptivní řízení, stochastické řízení, nelineární systémy, odhad parametrů, negaussovské procesy, učící algoritmy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SimandlM_2005_Neuralnetworkbased,
 author = {\v{S}imandl, M. and Kr\'{a}l, L. and Hering, P.},
 title = {Neural network based bicriterial dual control of nonlinear systems},
 year = {2005},
 publisher = {IFAC},
 journal = {Preprints of the 16th IFAC world congress},
 address = {Prague},
 pages = {1-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2005_Neuralnetworkbased},
}