Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Punčochář, I. and Herejt, P. : Optimal input and decision in multiple model fault detection . Preprints of the 16th IFAC world congress, p. 1-6, IFAC, Prague, 2005.

Abstrakt

A design of detection system using closed loop information processing strategy in multiple model framework is treated. The proposed detection system should simultaneously generate decisions and auxiliary input signal which can improve fault detection. The design of detection system is formulated as an optimization problem based on the assumption that the measurements will be available in the future. Then the dynamic programming can be utilized for the minimization of a considered criterion. A significant special case where the relation between the auxiliary input signal and the decision is given a priori is analyzed.

Abstrakt v češtině

V článku je diskutován návrh detekčního systému s využitím zpracování informace v úplné zpětné vazbě při využití vícemodelového přístupu pro popis systému. Navržený detekční systém by měl poskytovat rozhodnutí a pomocný vstupní signál, který umožní zlepšit detekci chyb. Problém návrhu je formulován jako optimalizační úloha s předpokladem na dostupnost všech budoucích měření. Problém minimalizace navrženého kritéria je řešen metodou dynamického programování. Pozornost je dále věnována speciálnímu případu, kdy je generátor vstupního signálu znám dopředu a je závislý na rozhodnutích detektoru.

Detail publikace

Název: Optimal input and decision in multiple model fault detection
Autor: Šimandl, M. ; Punčochář, I. ; Herejt, P.
Název - česky: Optimální vstupní signál a rozhodnutí ve vícemodelové detekci chyb
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 3.7.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Preprints of the 16th IFAC world congress
Strana: 1 - 6
Nakladatel: IFAC
Místo vydání: Prague
Datum: 3.7.2005 - 8.7.2005
/ /

Klíčová slova

fault detection, optimal experiment design, optimal detection, dynamic programming, loss minimization, detection systems

Klíčová slova v češtině

detekce chyb, návrh optimálního experimentu, optimální detekce, dynamické programování, minimalizace ztrát, detekční systémy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SimandlM_2005_Optimalinputand,
 author = {\v{S}imandl, M. and Pun\v{c}och\'{a}\v{r}, I. and Herejt, P.},
 title = {Optimal input and decision in multiple model fault detection},
 year = {2005},
 publisher = {IFAC},
 journal = {Preprints of the 16th IFAC world congress},
 address = {Prague},
 pages = {1-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2005_Optimalinputand},
}