Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Lešek, M. : Pension fund state estimation and optimal investment strategy . Bulletin of the Czech Econometric Society, vol. 22, p. 39-60, 2005.

Abstrakt

A design and utilization of a mathematical model of the contribution{defined pension fund is treated. The mathematical model respects the specific character and economical rules of supplementary pension system in the Czech Republic. The state of the new mathematical model is partly immeasurable. The immeasurable part of the state is estimated by the extended Kalman filter. This paper also analyzes the financial risk in the contribution defined pension fund in the Czech Republic. The Bellman's optimality principle is used to derive the best allocation of a pension fund asset in the two-assets world. Principal results concern suitability of the optimal pension fund strategy and large variability of the level of achievement in the pension fund assets in the case of variable rates of assets return. The designed estimator and the best allocation of a pension fund asset are illustrated with real data from a pension fund.

Abstrakt v češtině

Článek pojednává o návrhu a využití matematických modelů příspěvkkově definovaných penzijních fondů. Matematický model respektuje specifický charakter a ekonomická pravidla doplňkového penzijního systému v České republice. Stav navrženého matematického modelu je částečně neměřitelný. Jeho odhad je proveden pomocí rozšířeného Kalmanova filtru. Dále článek analyzuje finanční riziko v těchto fondech. Je využit Bellmanův princip optimality k nalezení vhodné investiční strategie. Výsledky jsou ilustrovány na reálných datech.

Detail publikace

Název: Pension fund state estimation and optimal investment strategy
Autor: Šimandl, M. ; Lešek, M.
Název - česky: Odhad stavu pnzijního fondu a optimální investiční strategie
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Bulletin of the Czech Econometric Society
Číslo vydání: 22
Strana: 39 - 60
ISBN: 1212-074x
/ /

Klíčová slova

pension funds, methematical model, state estimation, extended Kalman filter, Bellman's optimality principle

Klíčová slova v češtině

penzijní fondy, matematický model, odhad stavu, rozšířený Kalmanův filtr, Bellmanův princip optimality

BibTeX

@ARTICLE{SimandlM_2005_Pensionfundstate,
 author = {\v{S}imandl, M. and Le\v{s}ek, M.},
 title = {Pension fund state estimation and optimal investment strategy},
 year = {2005},
 journal = {Bulletin of the Czech Econometric Society},
 volume = {22},
 pages = {39-60},
 ISBN = {1212-074x},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2005_Pensionfundstate},
}