Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Horáček, P. and Zítek, P. : Preprints of the 16th IFAC World Congress . IFAC, Praha, 2005.

Abstrakt

The preprint in the form of CD-ROM contains all presented articles (about 2500 articles) at the 16th IFAC World Congress.

Abstrakt v češtině

Preprint ve formě CD-ROM obsahuje všechny prezentované články (kolem 2500 článků) na 16. světovém kongresu IFAC.

Detail publikace

Název: Preprints of the 16th IFAC World Congress
Autor: Šimandl, M. ; Horáček, P. ; Zítek, P.
Název - česky: Preprint 16. světového kongresu IFAC
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Editorství díla
Nakladatel: IFAC
Místo vydání: Praha
/ /

Klíčová slova

automatic control, IFAC, world congress in Prague, presented papers

Klíčová slova v češtině

automatické řízení, IFAC, světový kongres v Praze, prezentované články

BibTeX

@BOOK{SimandlM_2005_Preprintsofthe16th,
 author = {\v{S}imandl, M. and Hor\'{a}\v{c}ek, P. and Z\'{i}tek, P.},
 title = {Preprints of the 16th IFAC World Congress},
 year = {2005},
 publisher = {IFAC},
 address = {Praha},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2005_Preprintsofthe16th},
}