Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Punčochář, I. and Královec, J. : Rolling horizon for active fault detection . Proceedings of the 44th IEEE Conference on decision and control, and the European control conference ECC´05, p. 3789-3794, IEEE, Seville, 2005.

Abstrakt

This paper presents a feasible design of suboptimal active fault detection system in multiple-model framework. The optimal solution for finite horizon is approximated by means of well known rolling horizon scheme which belongs to the class of limited look-ahead policies. The suboptimal input signal which is chosen from given discrete set is obtained by l-step closed loop optimization. It is shown that such input signal can improve fault detection.

Abstrakt v češtině

V tomto článku je prezentován suboptimální návrh aktivního detekčního systému s využitím vícemodelového přístupu. Optimální řešení pro konečný horizont detekce je aproximován pomocí techniky postupujícího horizontu, která patří do třídy strategií s omezeným dopředným horizontem. Vstupní signál může nabývat pouze konečného počtu hodnot a jeho generování je založeno na l-krokové optimalizaci. Je ukázáno, že takto volený vstupní signál může zlepšit detekci chyb.

Detail publikace

Název: Rolling horizon for active fault detection
Autor: Šimandl, M. ; Punčochář, I. ; Královec, J.
Název - česky: Postupující horizont v aktivní detekci chyb
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 12.12.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 44th IEEE Conference on decision and control, and the European control conference ECC´05
Strana: 3789 - 3794
ISBN: 0-7803-9568-9
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Seville
Datum: 12.12.2005 - 15.12.2005
/ /

Klíčová slova

fault detection, detection systems, optimal experiment design, dynamic programming, rolling horizon

Klíčová slova v češtině

detekce chyb, detekční systémy, návrh optimálního experimentu, dynamické programování, postupující horizont

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SimandlM_2005_Rollinghorizonfor,
 author = {\v{S}imandl, M. and Pun\v{c}och\'{a}\v{r}, I. and Kr\'{a}lovec, J.},
 title = {Rolling horizon for active fault detection},
 year = {2005},
 publisher = {IEEE},
 journal = {Proceedings of the 44th IEEE Conference on decision and control, and the European control conference ECC?05},
 address = {Seville},
 pages = {3789-3794},
 ISBN = {0-7803-9568-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2005_Rollinghorizonfor},
}