Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Punčochář, I. and Královec, J. : Rolling horizon for active fault detection . Proceedings of the IEEE Conference on Decision & Control, including the Symposium on Adaptive Processes, p. 3789-3794, 2005.

Abstrakt

This paper presents a feasible design of suboptimal active fault detection system in multiple-model framework. The optimal solution for finite horizon is approximated by means of well known rolling horizon scheme which belongs to the class of limited look-ahead policies. The suboptimal input signal which is chosen from given discrete set is obtained by l-step closed loop optimization. It is shown that such input signal can improve fault detection.

Abstrakt v češtině

V tomto článku je prezentován suboptimální návrh aktivního detekčního systému s využitím vícemodelového přístupu. Optimální řešení pro konečný horizont detekce je aproximován pomocí techniky postupujícího horizontu, která patří do třídy strategií s omezeným dopředným horizontem. Vstupní signál může nabývat pouze konečného počtu hodnot a jeho generování je založeno na l-krokové optimalizaci. Je ukázáno, že takto volený vstupní signál může zlepšit detekci chyb.

Detail publikace

Název: Rolling horizon for active fault detection
Autor: Šimandl, M. ; Punčochář, I. ; Královec, J.
Název - česky: Postupující horizont v aktivní detekci chyb
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Proceedings of the IEEE Conference on Decision & Control, including the Symposium on Adaptive Processes
Strana: 3789 - 3794
ISBN: 0191-2216
/ /

Klíčová slova

ault detection, detection systems, optimal experiment design, dynamic programming, rolling horizon

Klíčová slova v češtině

detekce chyb, detekční systémy, návrh optimálního experimentu, dynamické programování, postupující horizont

BibTeX

@ARTICLE{SimandlM_2005_Rollinghorizonfor_1,
 author = {\v{S}imandl, M. and Pun\v{c}och\'{a}\v{r}, I. and Kr\'{a}lovec, J.},
 title = {Rolling horizon for active fault detection},
 year = {2005},
 journal = {Proceedings of the IEEE Conference on Decision & Control, including  the Symposium on Adaptive Processes},
 pages = {3789-3794},
 ISBN = {0191-2216},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2005_Rollinghorizonfor_1},
}