Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Horáček, P. and Zítek, P. : Selected plenaries, semi-plenaries, milestones and surveys . p. 353, IFAC, Praha, 2005.

Abstrakt

This book provides the participants of the 16th World Congress of International Federation of Automatic Control (IFAC) in Prague with the contents with Plenary lectures, Semi-Plenary lectures, Milestone reports prepared in the IFAC coordinating committees and selected survey papers to be presented at the meeting.

Abstrakt v češtině

Kniha seznamuje účastníky 16. světového kongresu Mezinárodní federace automatického řízení (IFAC) v Praze s obsahem plenárních přednášek, semi-plenárních přednášek, shrnujících zpráv, připravených oborovými výbory IFAC, a vybranými přehledovými články prezentovanými na kongresu.

Detail publikace

Název: Selected plenaries, semi-plenaries, milestones and surveys
Autor: Šimandl, M. ; Horáček, P. ; Zítek, P.
Název - česky: Vybrané plenární, semi-plenární a přehledové články
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Editorství díla
Strana: 353
Nakladatel: IFAC
Místo vydání: Praha
/ /

Klíčová slova

automatic control, IFAC, world congress in Prague, survey, plenary papers

Klíčová slova v češtině

automatické řízení, IFAC, světový kongres v Praze, přehledové, plenární přednášky

BibTeX

@BOOK{SimandlM_2005_Selectedplenaries,
 author = {\v{S}imandl, M. and Hor\'{a}\v{c}ek, P. and Z\'{i}tek, P.},
 title = {Selected plenaries, semi-plenaries, milestones and surveys},
 year = {2005},
 publisher = {IFAC},
 address = {Praha},
 pages = {353},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2005_Selectedplenaries},
}