Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. : A Survey of Research Activities at FAV in Filtering, Detection and Control . 2nd International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making, Třešť, 2006.

Abstrakt

New results were obtained in the following areas: nonlinear filtering, fault detection, adaptive control, traffic control. Particulary an advanced point mass method,closed loop information processing strategy in fault detection and control, adaptive particle filter and derivative-free smoothers and predictors were designed.

Abstrakt v češtině

Byly získány nové výsledky v oblasti nelineární filtrace, detekce změn, adaptivního duálního řízení a řízení v dopravě. Byly navrženy zejména pokročilá metoda bodových mas, technika zpracování informace v otevřené smyčce pro detekci změn, adaptivní simulační filtr a bezderivační prediktory a vyhlazovače.

Detail publikace

Název: A Survey of Research Activities at FAV in Filtering, Detection and Control
Autor: Šimandl, M.
Název - česky: Přehled výzkumných aktivit na FAV ve filtraci, detekci chyb a řízení
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Prezentace na konferencích a seminářích v ČR
Nakladatel: 2nd International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making
Místo vydání: Třešť
/ /

Klíčová slova

cybernetics, automatic control, nonlinear estimation, fault detection, adaptive control

Klíčová slova v češtině

kybernetika, automatické řízení, nelineární odhad, detekce chyb, duální řízení

BibTeX

@MISC{SimandlM_2006_ASurveyofResearch,
 author = {\v{S}imandl, M.},
 title = {A Survey of Research Activities at FAV in Filtering, Detection and Control},
 year = {2006},
 publisher = {2nd International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making},
 address = {T\v{r}e\v{s}\v{t}},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2006_ASurveyofResearch},
}