Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Královec, J. and Söderström, T. : Advanced point-mass method for nonlinear state estimation . Automatica, 42, vol. 7, p. 1133-1145, 2006.

Abstrakt

State estimation of discrete-time nonlinear non-Gaussian stochastic systems by point-mass approach, which is based on discretization of state space by a regular grid and numerical solution of Bayesian recursive relations, is treated. The stress is laid to grid design which is crucial for estimator quality and significantly affects the computational demands of the estimator. Boundary-based grid design, thrifty convolution, and multigrid design with grid splitting and merging are proposed. The main advantages of these techniques are nonnegligible support delimitation, time-saving computation of convolution, and effective processing of multimodal probability density functions, respectively. The techniques are involved into the basic point-mass approach and a new general-purpose, more sophisticated point-mass algorithm is designed. Computational demands and estimation quality of the designed algorithm are presented and compared with the particle filter in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Odhad stavu diskrétních nelineárních negaussovských systémů metodou bodových mas je založen na diskretizaci stavového prostoru pomocí ortogonální sítě. Bayesovy rekurzivní vztahy jsou pak řešeny numericky. Hlavní důraz je kladen na návrh sítě, počtu bodů sítě a na zajištění požadované kvality estimace. Výstupem filtru je podmíněná hustota pravděpodobnosti stavu.

Detail publikace

Název: Advanced point-mass method for nonlinear state estimation
Autor: Šimandl, M. ; Královec, J. ; Söderström, T.
Název - česky: Zobecněná metoda bodových mas pro nelineární odhad stavu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Automatica
Svazek: 42
Číslo vydání: 7
Strana: 1133 - 1145
ISBN: 0005-1098
/ /

Klíčová slova

Stochastic systems, State estimation, Nonlinear filters, Probability density function, Point-mass method

Klíčová slova v češtině

Stochastické systémy, odhad stavu, nelineární filtry, hustota pravděpodobnosti, metoda bodových mas

BibTeX

@ARTICLE{SimandlM_2006_Advancedpoint-mass,
 author = {\v{S}imandl, M. and Kr\'{a}lovec, J. and S?derstr?m, T.},
 title = {Advanced point-mass method for nonlinear state estimation},
 year = {2006},
 journal = {Automatica},
 volume = {7},
 pages = {1133-1145},
 series = {42},
 ISBN = {0005-1098},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2006_Advancedpoint-mass},
}