Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Duník, J. : Design of derivative-free smoothers and predictors . Preprints of the 14th IFAC Symposium on System Identification, p. 1-6, IFAC, Newcastle, 2006.

Abstrakt

Local state estimation approaches for nonlinear stochastic systems are treated. The unscented transformation and the Stirling's polynomial interpolation, used in the design of the derivative-free Kalman filters, are briefly discussed. These approximation techniques are exploited to the design of the derivative-free smoothers and predictors. Some aspects of the different types of the derivative-free smoothers are analysed. The estimation qualities of the proposed estimators are illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá lokálními přístupy k odhadu stavu nelineárních systémů. Nejprve jsou připomenuty techniky využívané pro návrh lokálních filtrů, a to transformace charakteristických bodů a Stirlingova polynomiální interpolace. Tyto techniky jsou pak použity pro návrh bezderivačních vyhlazovacích a prediktivních algoritmů. V článku jsou také analyzovány společné vlastnosti různých vyhlazovacích algoritmů. Dosažené teoretické výsledky jsou v závěru ilustrovány na příkladu.

Detail publikace

Název: Design of derivative-free smoothers and predictors
Autor: Šimandl, M. ; Duník, J.
Název - česky: Návrh bezderivačních algoritmů pro vyhlazování a predikci
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 29.3.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Preprints of the 14th IFAC Symposium on System Identification
Strana: 1 - 6
Nakladatel: IFAC
Místo vydání: Newcastle
Datum: 29.3.2006 - 31.3.2006
/ /

Klíčová slova

stochastic systems, nonlinear systems, state estimation, Kalman filtering, estimation theory

Klíčová slova v češtině

stochastické systémy, nelineární systémy, odhad stavu, Kalmanuv filtr, teoria odhadu stavu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SimandlM_2006_Designof,
 author = {\v{S}imandl, M. and Dun\'{i}k, J.},
 title = {Design of derivative-free smoothers and predictors},
 year = {2006},
 publisher = {IFAC},
 journal = {Preprints of the 14th IFAC Symposium on System Identification},
 address = {Newcastle},
 pages = {1-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2006_Designof},
}