Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. : Hodnocení kvality nelineárních filtrů pomocí Camér-Raovy meze . Principia cybernetica 2006, p. 1-14, Univerzita Tomáše Bati , Zlín, 2006.

Abstrakt

Při návrhu nelineárních filtrů založených na aproximaci nelinearit systému či na aproximaci hustot pravděpodobnosti veličin systému vyvstává problém, jak hodnotit kvalitu odhadů získaných těmito filtry. Jako vhodný prostředek vyjádření neurčitosti odhadu se jeví střední kvadratická chyba. Zvláště důležité pro ohodnocení kvality nelineárních filtrů je porovnání střední kvadratické meze s Cramér- Rao (CR) mezí, která je chápána jako mez poznatelnosti. Cílem článku je odvodit filtrační a prediktivní CR meze pro střední kvadratickou chybu odhadu stavu nelineárního stochastického systému. Idea prezentovaného přístupu je chápat stavovou historii jako vektor náhodných parametrů. CR mez v úloze odhadu stavu systému je pak získána jako dolní pravý blok CR meze pro celou stavovou historii. Odvození předpokládá, že přechodová hustota pravděpodobnosti existuje a je dvakrát diferencovatelná podle obou argumentů. Hlavním výsledkem je nalezení rekurzivních vztahů pro výpočet CR mezí.

Abstrakt v češtině

: Při návrhu nelineárních filtrů založených na aproximaci nelinearit systému či na aproximaci hustot pravděpodobnosti veličin systému vyvstává problém, jak hodnotit kvalitu odhadů získaných těmito filtry. Jako vhodný prostředek vyjádření neurčitosti odhadu se jeví střední kvadratická chyba. Zvláště důležité pro ohodnocení kvality nelineárních filtrů je porovnání střední kvadratické meze s Cramér- Rao (CR) mezí, která je chápána jako mez poznatelnosti. Cílem článku je odvodit filtrační a prediktivní CR meze pro střední kvadratickou chybu odhadu stavu nelineárního stochastického systému. Idea prezentovaného přístupu je chápat stavovou historii jako vektor náhodných parametrů. CR mez v úloze odhadu stavu systému je pak získána jako dolní pravý blok CR meze pro celou stavovou historii. Odvození předpokládá, že přechodová hustota pravděpodobnosti existuje a je dvakrát diferencovatelná podle obou argumentů. Hlavním výsledkem je nalezení rekurzivních vztahů pro výpočet CR mezí.

Detail publikace

Název: Hodnocení kvality nelineárních filtrů pomocí Camér-Raovy meze
Autor: Šimandl, M.
Název - česky: Hodnocení kvality nelineárních filtrů pomocí Camér-Raovy meze
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 6.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Principia cybernetica 2006
Strana: 1 - 14
ISBN: 80-7318-460-5
Nakladatel: Univerzita Tomáše Bati
Místo vydání: Zlín
Datum: 6.9.2006 - 8.9.2006
/ /

Klíčová slova

Cramér-Rao bound, srochatic system, nonlinear filtering, probability density function

Klíčová slova v češtině

CR mez, střední kvadratická chyba, stochastický systém, nelineární filtrace, hustota pravděpodobnosti

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SimandlM_2006_Hodnocenikvality,
 author = {\v{S}imandl, M.},
 title = {Hodnocen\'{i} kvality neline\'{a}rn\'{i}ch filtr\r{u} pomoc\'{i} Cam\'{e}r-Raovy meze},
 year = {2006},
 publisher = {Univerzita Tom\'{a}\v{s}e Bati },
 journal = {Principia cybernetica 2006},
 address = {Zl\'{i}n},
 pages = {1-14},
 ISBN = {80-7318-460-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2006_Hodnocenikvality},
}