Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Král, L. : Neural adaptive dual controller with dynamic structure . Controlo 2006, p. 1-6, Instituto Superior Tecnico, Lisbon, 2006.

Abstrakt

A new neural adaptive dual controller with dynamic structure for nonlinear stochastic systems is designed. The model of the stochastic system is based on a Gaussian radial basis function neural network. The number of unknown parameters of the network grows rapidly with system dimension. In order to avoid this problem, an on-line dynamic structure algorithm of the network is proposed. The algorithm is founded on a suitable growing and pruning criterion. The dual controller design is based on two separate criteria, each introducing one of opposing aspects of estimation and control; caution and probing. The proposed approach is illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Práce se zabývá návrhem nového neuronového duálního regulátoru s dynamickou strukturou pro třídu nelineárních stochastických systémů. Model systému je založen na neuronové síti typu GaRBF. Počet neznámých parametrů této sítě však rapidně vzrůstá s dimenzí systému. V rámci řešení tohoto problému je návržen nový on-line algoritmus dynamické struktury neuronové sítě GaRBF. Algoritmus je založen na vhodně zvolených kritériích, růstovém a prořezávacím. Návrh samotného duálního regulátoru vychází ze dvou samostatných kritérií, která představují dva protikladné aspekty mezi odhadem parametrů a řízením: opatrností a buzením. Navržený přístup je ilustrován na numerickém příkladu.

Detail publikace

Název: Neural adaptive dual controller with dynamic structure
Autor: Šimandl, M. ; Král, L.
Název - česky: Adaptivní duální regulátor využívající neuronové sítě s dynamickou strukturou
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 11.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Controlo 2006
Strana: 1 - 6
Nakladatel: Instituto Superior Tecnico
Místo vydání: Lisbon
Datum: 11.9.2006 - 13.9.2006
/ /

Klíčová slova

Neural networks, adaptive control, stochastic control, nonlinear systems, parameter estimation, non-Gaussian processes, learning algorithms

Klíčová slova v češtině

Neuronové sítě, adaptivní řízení, stochastické řízení, nelineární systémy, odhad parametrů, negaussovské procesy, učící algoritmy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SimandlM_2006_Neuraladaptivedual,
 author = {\v{S}imandl, M. and Kr\'{a}l, L.},
 title = {Neural adaptive dual controller with dynamic structure},
 year = {2006},
 publisher = {Instituto Superior Tecnico},
 journal = {Controlo 2006},
 address = {Lisbon},
 pages = {1-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2006_Neuraladaptivedual},
}