Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Lešek, M. and Straka, O. : Pension fund model design and state estimation . Proceedings of the 16th IFAC World Congress, vol. 1, p. 140-145, Elsevier , Oxford, 2006.

Abstrakt

A design of the mathematical model of the contribution-defined pension fund is treated. The design respects the specific character and economical rules of supplementary pension system in the Czech Republic. The state of the new mathematical model is partly immeasurable. The immeasurable part of the state is estimated by the extended Kalman filter. The mathematical model and the designed estimator are illustrated with real data from a pension fund.

Abstrakt v češtině

Je prezentován návrh matematického modelu příspěvkově definovaného penzijního fondu. Návrh respektuje specifickou povahu a ekonomická pravidla doplňkového penzijního systému České republiky. Stav tohoto nového matematického modelu je částečně nepozorovatelný. nepozorovatelná čast stavu je odhadována pomocí rozšířeného Kalmanova filtru. Matematický model a navržený estimátor jsou předvedeny na reálných datech penzijního fondu.

Detail publikace

Název: Pension fund model design and state estimation
Autor: Šimandl, M. ; Lešek, M. ; Straka, O.
Název - česky: Návrh modelu a odhad stavu penzijního fondu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 3.7.2005
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 16th IFAC World Congress
Číslo vydání: 1
Strana: 140 - 145
ISBN: 0-08-045108-X
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
Datum: 3.7.2005 - 8.7.2005
/ /

Klíčová slova

pension funds, mathematical model, state estimation, extended Kalman Filter, stochastic system

Klíčová slova v češtině

penzijní fondy, matematický model, odhad stavu, rozšířený Kalmanův filtr, stocahstický systém

BibTeX

@INBOOK{SimandlM_2006_Pensionfundmodel,
 author = {\v{S}imandl, M. and Le\v{s}ek, M. and Straka, O.},
 title = {Pension fund model design and state estimation},
 year = {2006},
 publisher = {Elsevier },
 journal = {Proceedings of the 16th IFAC World Congress},
 address = {Oxford},
 volume = {1},
 pages = {140-145},
 ISBN = {0-08-045108-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2006_Pensionfundmodel},
}