Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Duník, J. : Sigma point Gaussian sum filter design using square root unscented filters . Proceedings of the 16th IFAC World Congress, vol. 1, p. 1000-1005, Elsevier, Oxford, 2006.

Abstrakt

Local and global estimation approaches are discussed, above all the Unscented Kalman Filter and the Gaussian Sum Filter. The square root modification of the Unscented Kalman Filter is derived and it is used in the Gaussian Sum Filter framework. The new Sigma Point Gaussian Sum Filter is designed and some aspects of the filter are presented. The estimation quality and computational demands of the designed filter are illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá lokálními a globálními přístupy k odhadu stavu. Důraz je především kladen na unscentovaný Kalmanův filtr a na filtr s vícenásobnou linearizací. Je zde odvozena odmocninová verze unscentovaného Kalmanova filtru, která je pak využita pro návrh filtru s vícenásobnou linearizací. Výsledný algoritmus tohoto nového filtru je v článku uveden a jsou zde také zmíněny některé jeho vlastnosti. Kvalita odhadu a numerická náročnost navrhovaného filtru je ukázána na příkladu.

Detail publikace

Název: Sigma point Gaussian sum filter design using square root unscented filters
Autor: Šimandl, M. ; Duník, J.
Název - česky: Využití odmocnivé verze unscentovaného Kalmanova filtru v návrhu filtru s vícenásobnou linearizací
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 3.7.2005
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 16th IFAC World Congress
Číslo vydání: 1
Strana: 1000 - 1005
ISBN: 0-08-045108-X
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
Datum: 3.7.2005 - 8.7.2005
/ /

Klíčová slova

stochastic systems, state estimation, estimation theory, filtering techniques, nonlinear filters

Klíčová slova v češtině

stochastické systémy, odhad stavu, teorie odhadu, filtrační metody, nelineární filtry

BibTeX

@INBOOK{SimandlM_2006_SigmapointGaussian,
 author = {\v{S}imandl, M. and Dun\'{i}k, J.},
 title = {Sigma point Gaussian sum filter design using square root unscented filters},
 year = {2006},
 publisher = {Elsevier},
 journal = {Proceedings of the 16th IFAC World Congress},
 address = {Oxford},
 volume = {1},
 pages = {1000-1005},
 ISBN = {0-08-045108-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2006_SigmapointGaussian},
}