Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Duník, J. and Král, L. : Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis . p. 73, University of West Bohemia in Pilsen, Pilsen, 2007.

Abstrakt

State estimation methods for nonlinear stochastic systems are treated. The Stirling's interpolation and the unscented transformation, used in the design of the derivative-free Kalman filters, are briefly discussed. These approximation techniques are exploited to the design of the derivative-free local smoothers and predictors. Then the numerical properties of different types of the derivative-free local estimators are developed. The derivative-free local estimators are used as the cornerstone of the design of global estimators based on the Gaussian sum approach. Afterwards, a thorough analysis of the derivative-free approximation techniques is given and consequently new relations between the Unscented Kalman Filter and the Divided Difference Filters are derived. The main stress in the analysis is laid on the covariance matrixes which have crucial role for the behaviour explanation of the Derivative-Free Gaussian Sum Filters. The theoretical results are illustrated in numerical examples.

Abstrakt v češtině

Práce se zabývá metodami odhadu stavu nelineárních stochastických systémů. Nejprve jsou uvedeny základní vztahy Stirlingovy interpolace a unscentované transformace a použity pro návrh bezderivačních filtrů. Dále jsou tyto techniky použity pro návrh prediktorů a vyhlazovačů jak ve standardní verzi tak i v numericky stabilní verzi. Závěrem jsou aproximační techniky a algoritmy bezderivačních estimátorů důkladně analyzovány. Dosažené teoretické výsledky jsou pak ověřeny pomocí numerických simulací.

Detail publikace

Název: Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis
Autor: Šimandl, M. ; Duník, J. ; Král, L.
Název - česky: Nové výsledky v oblasti bezderivačních estimačních metod
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Výzkumná zpráva, závěrečná zpráva
Strana: 73
Nakladatel: University of West Bohemia in Pilsen
Místo vydání: Pilsen
/ /

Klíčová slova

stochastic systems, nonlinear systems, state estimation, estimation theory, filtering techniques, Kalman filtering

Klíčová slova v češtině

stochastické systémy, nelineární systémy, teorie odhad stavu, filtrace, Kalmanovská filtrace

BibTeX

@MISC{SimandlM_2007_Derivative-Free,
 author = {\v{S}imandl, M. and Dun\'{i}k, J. and Kr\'{a}l, L.},
 title = {Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis},
 year = {2007},
 publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
 address = {Pilsen},
 pages = {73},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2007_Derivative-Free},
}