Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Punčochář, I. and Král, L. : Obecný problém řízení a aktivní detekce změn v diskrétních dynamických systémech . p. 56, Západočeská univerzita , Plzeň, 2007.

Abstrakt

Výzkumná zpráva se zabývá aktivní detekcí změn v dynamických stochastických systémech. Hlavní pozornost je věnována nalezení kompaktní formulace a obecného řešení této úlohy. Problém nalezení aktivního detektoru je formulován jako optimalizační problém a řešen pomocí Bellmanova principu optimality, který vede na zpětnou rekurzivní rovnici. V rámci obecné formulace jsou specifikovány tři speciální případy společně s příslušnými obecnými řešeními. V další části výzkumné zprávy je řešena úloha návrhu optimálního aktivního detektoru pro stochastické systémy, které lze popsat s využitím vícemodelového přístupu. V rámci této části je uvedena problematika odhadu stavu pro zvolený speciální stochatický systém a možnosti aproximačního řešení zpětné rekurzivní rovnice. Závěrem je provedena analýza zlepšení kvality detekce při využití aktivního detektoru pro jednoduchý skalární systém popsaný dvěma modely. V poslední části práce je navržený přístup demonstrován na několika ilustračních příkladech.

Abstrakt v češtině

Výzkumná zpráva se zabývá aktivní detekcí změn v dynamických stochastických systémech. Hlavní pozornost je věnována nalezení kompaktní formulace a obecného řešení této úlohy. Problém nalezení aktivního detektoru je formulován jako optimalizační problém a řešen pomocí Bellmanova principu optimality, který vede na zpětnou rekurzivní rovnici. V rámci obecné formulace jsou specifikovány tři speciální případy společně s příslušnými obecnými řešeními. V další části výzkumné zprávy je řešena úloha návrhu optimálního aktivního detektoru pro stochastické systémy, které lze popsat s využitím vícemodelového přístupu. V rámci této části je uvedena problematika odhadu stavu pro zvolený speciální stochatický systém a možnosti aproximačního řešení zpětné rekurzivní rovnice. Závěrem je provedena analýza zlepšení kvality detekce při využití aktivního detektoru pro jednoduchý skalární systém popsaný dvěma modely. V poslední části práce je navržený přístup demonstrován na několika ilustračních příkladech.

Detail publikace

Název: Obecný problém řízení a aktivní detekce změn v diskrétních dynamických systémech
Autor: Šimandl, M. ; Punčochář, I. ; Král, L.
Název - česky: Obecný problém řízení a aktivní detekce změn v diskrétních dynamických stochastických systémech
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Výzkumná zpráva, závěrečná zpráva
Strana: 56
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
/ /

Klíčová slova

active change detection, optimal control, dual control, optimal experiment design

Klíčová slova v češtině

aktivní detekce změn, optimální řízení, duální řízení, návrh optimálního experimentu

BibTeX

@MISC{SimandlM_2007_Obecnyproblem,
 author = {\v{S}imandl, M. and Pun\v{c}och\'{a}\v{r}, I. and Kr\'{a}l, L.},
 title = {Obecn\'{y} probl\'{e}m \v{r}\'{i}zen\'{i}  a aktivn\'{i} detekce zm\v{e}n v diskr\'{e}tn\'{i}ch dynamick\'{y}ch syst\'{e}mech},
 year = {2007},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita },
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {56},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2007_Obecnyproblem},
}