Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Straka, O. : Sampling Densities of Particle Filter: A Survey and Comparison . Proceedings of the 2007 American Control Conference, p. 4437-4442, 2007.

Abstrakt

The paper deals with the particle filter in discrete-time nonlinear non-Gaussian system state estimation. One of the key parameters affecting estimation quality of the particle filter is the sampling density (also called importance function or proposal density). In the literature, there are many sampling density proposals based on various ideas. The goal of the paper is to provide a survey of sampling densities, to classify them and to compare estimation quality of the particle filter with various sampling densities in an illustration example.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá simulačním filtrem v úloze odhadu stavu diskrétních nelineárních negaussovských systémů. Jedním z klíčových parametrů ovlivňujících kvalitu odhadu simulačních filtrů je vzorkovací hustota. V literatuře lze nalézt mnoho různých návrhů vzorkovací hustoty. Cílem článku je poskytnout jejich přehled. provést jejich klasifikaci a porovnat kvalitu odhadu simulačního filtru s různžmi vzorkovacími hustotami na numerickém příkladu.

Detail publikace

Název: Sampling Densities of Particle Filter: A Survey and Comparison
Autor: Šimandl, M. ; Straka, O.
Název - česky: Vzorkovací hustoty simulačního filtru: přehled a srovnání
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 2007 American Control Conference
Strana: 4437 - 4442
ISBN: 0743-1619
/ /

Klíčová slova

Particle fi, lter, state estimation, sampling density

Klíčová slova v češtině

simulační filtr, odhad stavu, vzorkovací hustota

BibTeX

@ARTICLE{SimandlM_2007_SamplingDensitiesof,
 author = {\v{S}imandl, M. and Straka, O.},
 title = {Sampling Densities of Particle Filter: A Survey and Comparison},
 year = {2007},
 journal = {Proceedings of the 2007 American Control Conference},
 pages = {4437-4442},
 ISBN = {0743-1619},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2007_SamplingDensitiesof},
}