Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Punčochář, I. : Unified solution of optimal active fault detection and optimal control . Proceedings of the 2007 American Control Conference, p. 3222-3227, 2007.

Abstrakt

An optimal active fault detection problem and an optimal control problem are treated simultaneously and a unified solution of these problems is proposed. Design of an active detector and controller for generally nonlinear stochastic discrete-time system is based on minimization of an appropriate criterion which expresses requirements on decisions, state and input trajectories. Criterion minimization is solved using Bellman's principle of optimality that takes into account availability of future information. The time backward recursive equation shows that the optimal active detector and controller consists of an optimal passive detector and optimal dual controller.

Abstrakt v češtině

V článku je navrženo jednotné řešení problému optimální aktivní detekce chyb a optimálního řízení. Návrh optimálního aktivního detektoru a regulátoru je proveden prostředníctvím minimalizace vhodného kritéria, které vyjadřuje požadavky návrháře na kvalitu rozhodnutí a trajektorie stavu a vstupu. Minimalizace kritéria je řešena s využitím Bellmanova principu optimality, který respektuje dostupnost dalších vstupně-výstupních dat v budoucnosti. Obecné řešení ve formě zpětné rekurzivní rovnice ukazuje, že optimální aktivní detektor a regulátor se skládá z optimálního pasivního detektoru a optimálního duálního regulátoru.

Detail publikace

Název: Unified solution of optimal active fault detection and optimal control
Autor: Šimandl, M. ; Punčochář, I.
Název - česky: Jednotné řešení optimální aktivní detekce chyb a optimálního řízení
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 2007 American Control Conference
Strana: 3222 - 3227
ISBN: 0743-1619
/ /

Klíčová slova

fault detection, optimal control, dynamic programming

Klíčová slova v češtině

detekce chyb, optimální řízení, dynamické programování

BibTeX

@ARTICLE{SimandlM_2007_Unifiedsolutionof,
 author = {\v{S}imandl, M. and Pun\v{c}och\'{a}\v{r}, I.},
 title = {Unified solution of optimal active fault detection and optimal control},
 year = {2007},
 journal = {Proceedings of the 2007 American Control Conference},
 pages = {3222-3227},
 ISBN = {0743-1619},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2007_Unifiedsolutionof},
}