Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl Miroslav and Straka Ondřej : Functional sampling density design for particle filters . Signal Processing, 11, vol. 2008, p. 2784-2789, 2008.

Abstrakt

Sampling density design for particle filters is treated. A new functional approach is proposed and discussed. The approach follows the idea of the auxiliary particle filter which introduces the concept of primary weights into sampling density design. In contrast to the auxiliary particle filter approach, which utilizes the primary weights given by a measurement probability density and a predictive point estimate, the functional approach is based on comparison of the measurement and predictive probability density functions through a suitable metric. Different choices of the metric and weight function are discussed and used for the comparison. The particle filter with the sampling density given by the functional approach provides estimates that are closer to exact filtering probability density function in terms of point estimates.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá návrhem vzorkovací hustoty pro simulační filtry. Je navržen nový funkcionální přístup, který vychází z myšlenky simulačního filtru s přídavnou proměnnou, který do návrhu vzorkovací hustoty zavádí koncepci primárních vah. Oproti simulačnímu filtru s přídavnou proměnnou, který uvažuje primární váhy na základě hustoty pravděpodobnosti měření a prediktivního bodového odhadu, funkcionální přístup vychází z porovnání hustoty pravděpodobnosti měření a prediktivní hustoty prostřednictvím vhodné metriky. Jsou diskutovány a porovnávány různé volby metriky a váhové funkce. Simulační filtr s funkcionální vzorkovací hustotou produkuje odhady, které jsou blíže k exaktní filtrační hustotě ve smyslu bodového odhadu.

Detail publikace

Název: Functional sampling density design for particle filters
Autor: Šimandl Miroslav ; Straka Ondřej
Název - česky: Návrh funkcionální vzorkovací hustoty pro simulační filtry
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Signal Processing
Edice: 11
Číslo vydání: 2008
Strana: 2784 - 2789
ISSN: 0165-1684
2011-03-15 16:21:33 / 2011-03-15 16:21:33 / 1

Klíčová slova

Estimation, Nonlinear filtering, Particle filters, Sampling density design, Stochastic systems

Klíčová slova v češtině

estimace, nelineární filtrace, simulační filtry, návrh vzorkovací hustoty, stochastické systémy

BibTeX

@ARTICLE{SimandlMiroslav_2008_Functionalsampling,
 author = {\v{S}imandl Miroslav and Straka Ond\v{r}ej},
 title = {Functional sampling density design for particle filters},
 year = {2008},
 journal = {Signal Processing},
 volume = {2008},
 pages = {2784-2789},
 ISSN = {0165-1684},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlMiroslav_2008_Functionalsampling},
}