Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl Miroslav and Punčochář Ivo : Active fault detection and control: Unified formulation and optimal design . Automatica, vol. 45, p. 2052-2059, Elsevier Ltd, 2009.

Další informace


Dostupnost

Abstrakt

A new unified formulation of the active fault detection and control problem for discrete-time stochastic systems and its optimal solution are proposed. The problem formulation stems from the optimal stochastic control problem and includes important special cases: an active detector and controller, an active detector and input signal generator, and an active detector with a given input signal generator. The optimal solution is derived using the so-called closed loop information processing strategy. This strategy respects the influence of the current decision and/or input on the future behavior of the observed system, allows penalizing future wrong decisions, and improves the quality of fault detection. The proposed formulation and obtained solution also provide better understanding of the active fault detection and its relation to the optimal stochastic control. The results are illustrated in numerical examples.

Abstrakt v češtině

V článku je navržena nová jednotná formulace a optimální řešení problému aktivní detekce chyb a řízení pro v čase diskrétní stochastické systémy. Formulace problému vychází z formulace optimálního stochastického řízení a zahrnuje důležité speciální případy, kterými jsou: aktivní detektor a regulátor, aktivní detektor a generátor vstupního signálu a aktitivní detektor pro daný generátor vstupního signálu. Optimální řešení je odvozeno s využitím strategie zpracování informace v uzavřené smyčce. Tato strategie zohledňuje vliv současných roznodnutí a řízení na budoucí chování sledovaného systému, umožňuje penalizovat budoucí chybná rozhodnutí a vede tak k vyšší kvalitě rozhodování. Navržená formulace a odvozená řešení rovněž umožňují lepší pochopení problému aktivní detekce chyb a jeho vztahu k optimálnímu stochastickému řízení. Výsledky jsou ilustrovány formou numerických příkladů.

Detail publikace

Název: Active fault detection and control: Unified formulation and optimal design
Autor: Šimandl Miroslav ; Punčochář Ivo
Název - česky: Aktivní detekce chyb a řízení: Jednotná formulace a optimální návrh
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Automatica
Číslo vydání: 45
Strana: 2052 - 2059
ISSN: 0005-1098
Nakladatel: Elsevier Ltd
2011-03-15 16:21:45 / 2011-03-15 16:21:45 / 1

Klíčová slova

fault detection, discrete-time stochastic systems, optimal input design, optimal control, dynamic programming

Klíčová slova v češtině

fault detection, discrete-time stochastic systems, optimal input design, optimal control, dynamic programming

BibTeX

@ARTICLE{SimandlMiroslav_2009_Activefault,
 author = {\v{S}imandl Miroslav and Pun\v{c}och\'{a}\v{r} Ivo},
 title = {Active fault detection and control: Unified formulation and optimal design},
 year = {2009},
 publisher = {Elsevier Ltd},
 journal = {Automatica},
 volume = {45},
 pages = {2052-2059},
 ISSN = {0005-1098},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlMiroslav_2009_Activefault},
}