Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Široký Jan and Ferkl Lukáš : Model of a Hot Water Full Circulation Mode in a Building . 2009 IEEE International Conference on Control and Automation, p. 585-590, IEEE, Christchurch, Nový Zéland, 2009.

Abstrakt

The circulation system of the heating water can be used for distribution of heat throughout a building even without an active heat supply ? the water may absorb the heat in the rooms exposed to the solar heat and deliver it to the rooms in shade. In Central Europe, this is particularly useful when the outdoor temperatures are close to the required inside temperatures and solar energy can play a significant part in the building heating system. The model of the circulation system during a full circulation mode can help the heating system operators to predict the possible effect of said system and thus save the energy. The model was identified by means of subspace identification methods and connected to a Kalman filter.

Abstrakt v češtině

Cirkulační systém topné vody může být využit pro distribuci tepla do budovy, i když není zdroj tepla v provozu - voda může absorbovat teplo v místnostech vystavených slunečnímu záření a dodávat jej do místností ve stínu. Ve střední Evropě je toto zvláště výhodné, pokud jsou venkovní teploty blízko požadovaným vnitřním teplotám a sluneční energie může hrát v systému vytápění budovy důležitou úlohu. Model cirkulačního systému v režimu plné cirkulace může pomoci obsluze systému vytápění předpovídat a ušetřit energii na vytápění. Model byl identifikován subspace metodami a byl rozšířen o Kalmanův filtr.

Detail publikace

Název: Model of a Hot Water Full Circulation Mode in a Building
Autor: Široký Jan ; Ferkl Lukáš
Název - česky: Model cirkulace teplé vody v budově v uzavřeném režimu
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 2009 IEEE International Conference on Control and Automation
Strana: 585 - 590
ISBN: 978-1-4244-4706-0
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Christchurch, Nový Zéland
Datum: 11.12.2009
2011-03-15 16:21:45 / 2011-03-15 16:21:45 / 1

Klíčová slova

building heating, HVAC, subspace identification, system modeling

Klíčová slova v češtině

vytápění budov, TZB, subspace identifikace, modelování

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SirokyJan_2009_ModelofaHotWater,
 author = {\v{S}irok\'{y} Jan and Ferkl Luk\'{a}\v{s}},
 title = {Model of a Hot Water Full Circulation Mode in a Building},
 year = {2009},
 publisher = {IEEE},
 journal = {2009 IEEE International Conference on Control and Automation},
 address = {Christchurch, Nov\'{y} Z\'{e}land},
 pages = {585-590},
 ISBN = {978-1-4244-4706-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SirokyJan_2009_ModelofaHotWater},
}