Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Široký Jan and Lain Miloš : Air conditioning units fault detection metohds . Konference Klimatizace a větrání 2010, p. 137-142, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Praha, Vinohrady, 2010.

Abstrakt

Přístup k datům měřených při provozování klimatizačních jednotek umožňuje nasazení detekčních algoritmů, které jsou na základě vyhodnocení měřených dat schopny automaticky detekovat poruchy, případně jiné nežádoucí stavy. Článek poskytuje přehled základních principů, které je možné pro detekci použít a zohledňuje i praktické aspekty jejich nasazení.

Abstrakt v češtině

Přístup k datům měřených při provozování klimatizačních jednotek umožňuje nasazení detekčních algoritmů, které jsou na základě vyhodnocení měřených dat schopny automaticky detekovat poruchy, případně jiné nežádoucí stavy. Článek poskytuje přehled základních principů, které je možné pro detekci použít a zohledňuje i praktické aspekty jejich nasazení.

Detail publikace

Název: Air conditioning units fault detection metohds
Autor: Široký Jan ; Lain Miloš
Název - česky: Metody detekce poruch klimatizačních jednotek
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Konference Klimatizace a větrání 2010
Strana: 137 - 142
ISBN: 978-80-02-02202-2
Nakladatel: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Místo vydání: Praha, Vinohrady
Datum: 4.2.2010
2011-03-15 16:21:57 / 2011-03-15 16:21:57 / 1

Klíčová slova

fault detection, air conditioning, CUSUM, APAR rules

Klíčová slova v češtině

detekce poruch, klimatizace, CUSUM, APAR pravidla

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SirokyJan_2010_Airconditioning,
 author = {\v{S}irok\'{y} Jan and Lain Milo\v{s}},
 title = {Air conditioning units fault detection metohds},
 year = {2010},
 publisher = {Spole\v{c}nost pro techniku prost\v{r}ed\'{i}, Novotn\'{e}ho l\'{a}vka 5, 116 68 Praha 1},
 journal = {Konference Klimatizace a v\v{e}tr\'{a}n\'{i} 2010},
 address = {Praha, Vinohrady},
 pages = {137-142},
 ISBN = {978-80-02-02202-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SirokyJan_2010_Airconditioning},
}