Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Skorkovská, L. : Multi-label Classification of Newspaper Articles . SVK 2013 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 83-84, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013.

Detail publikace

Název: Multi-label Classification of Newspaper Articles
Autor: Skorkovská, L.
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 23.5.2013
Rok vydání: 2013
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SVK 2013 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
Strana: 83 - 84
ISBN: 978-80-261-0238-0
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Místo vydání: Plzeň
Datum: 23.5.2013 - 23.5.2013
/ 2013-09-10 15:19:38 /

Klíčová slova

topic identification, multi-label classification, Naive Bayes

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SkorkovskaL_2013_Multi-label,
 author = {Skorkovsk\'{a}, L.},
 title = { Multi-label Classification of Newspaper Articles},
 year = {2013},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {SVK 2013 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {83-84},
 ISBN = {978-80-261-0238-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SkorkovskaL_2013_Multi-label},
}