Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šmídl, L. and Psutka, J. and Müller, L. : Celouniverzitní telefonní dialogový systém informující o výsledcích přijímacího řízení na ZČU využívající ASR a TTS . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2005.

Abstrakt

Telefonní dialogový systém pro celou univerzitu využívající nově automatické rozpoznávání a syntézu řeči. Po zavolání na číslo služby je uživatel přivítán a jsou mu poskytnutky základní informace o fungování celého systému. K ovládání systému může použít tónovou volbu (DTMF) nebo ovládat systém hlasem. Poté je vyzván, aby zadal své univerzitní číslo (ID), které obdržel u přijímacího řízení. Pokud je zadání a potvrzení ID úspěšné, pokračuje dále v dialogu. Po úspěšném vybrání fakulty a oboru (pokud uchažeč se přihlásil poze na jednu fakultu a jeden obor, jsou předchozí dva kroky automaticky přeskočeny) jsou uchazeči prezentovány všechny dostupné výsledky přijímacího řízení. Poté má možnost si nechat výsledky zopakovat, vbrat jinou fakultu, jiný obor, či ukončit dilaog.

Abstrakt v češtině

Po zavolání na číslo služby je uživatel přivítán a jsou mu poskytnutky základní informace o fungování celého systému. K ovládání systému může použít tónovou volbu (DTMF) nebo ovládat systém hlasem. Poté je vyzván, aby zadal své univerzitní číslo (ID), které obdržel u přijímacího řízení. Pokud je zadání a potvrzení ID úspěšné, pokračuje dále v dialogu. Po úspěšném vybrání fakulty a oboru (pokud uchažeč se přihlásil poze na jednu fakultu a jeden obor, jsou předchozí dva kroky automaticky přeskočeny) jsou uchazeči prezentovány všechny dostupné výsledky přijímacího řízení. Poté má možnost si nechat výsledky zopakovat, vbrat jinou fakultu, jiný obor, či ukončit dilaog.

Detail publikace

Název: Celouniverzitní telefonní dialogový systém informující o výsledcích přijímacího řízení na ZČU využívající ASR a TTS
Autor: Šmídl, L. ; Psutka, J. ; Müller, L.
Název - česky: Celouniverzitní telefonní dialogový systém informující o výsledcích přijímacího řízení na ZČU využívající ASR a TTS
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni
/ /

Klíčová slova

voice dialog system, telephony application, speech recognition, speech synthesis

Klíčová slova v češtině

hlasový dialogový systém, telefonní aplikace, rozpoznávání mluvené řeči, syntéza řeči

BibTeX

@MISC{SmidlL_2005_Celouniverzitni,
 author = {\v{S}m\'{i}dl, L. and Psutka, J. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Celouniverzitn\'{i} telefonn\'{i} dialogov\'{y} syst\'{e}m informuj\'{i}c\'{i} o v\'{y}sledc\'{i}ch p\v{r}ij\'{i}mac\'{i}ho \v{r}\'{i}zen\'{i} na Z\v{C}U vyu\v{z}\'{i}vaj\'{i}c\'{i} ASR a TTS},
 year = {2005},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SmidlL_2005_Celouniverzitni},
}