Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šmídl, L. : Metody rychlé detekce klíčových slov . p. 147, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.

Abstrakt

Detekce klíčových slov je speciální oblast automatického rozpoznávání mluvené řeči založená na hledání malého množství slov ve vstupním řečovém signálu. Tato práce se zabývá detekcí klíčových slov založená na statistickém přístupu a skrytých Markovových modelech. V této práci je představen nový přístup vycházející z kombinace výplňového modelu a míry důvěry. Kromě průběžného rozhodnutí je představeno tzv. rozhodnutí po úsecích (blokové rozhodnutí). Klasifikace se neprovádí v každém okamžiku dekódování, ale pouze v okamžicích změny záznamu o historii v posledním stavu modelu klíčového slova. Na závěr práce je provedeno srovnání s LVCSR systémem použitým pro detekci klíčových slov.

Abstrakt v češtině

Detekce klíčových slov je speciální oblast automatického rozpoznávání mluvené řeči založená na hledání malého množství slov ve vstupním řečovém signálu. Tato práce se zabývá detekcí klíčových slov založená na statistickém přístupu a skrytých Markovových modelech. V této práci je představen nový přístup vycházející z kombinace výplňového modelu a míry důvěry. Kromě průběžného rozhodnutí je představeno tzv. rozhodnutí po úsecích (blokové rozhodnutí). Klasifikace se neprovádí v každém okamžiku dekódování, ale pouze v okamžicích změny záznamu o historii v posledním stavu modelu klíčového slova. Na závěr práce je provedeno srovnání s LVCSR systémem použitým pro detekci klíčových slov.

Detail publikace

Název: Metody rychlé detekce klíčových slov
Autor: Šmídl, L.
Název - česky: Metody rychlé detekce klíčových slov
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 16.3.2006
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 147
Místo vydání: Plzeň
Datum: 16.3.2006 - 16.3.2006
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

keyword spotting, automatic speech recognition, HMM

Klíčová slova v češtině

detekce klíčových slov, rozpoznávání mluvené řeči, HMM

BibTeX

@PHDTHESIS{SmidlL_2005_Metodyrychle,
 author = {\v{S}m\'{i}dl, L.},
 title = {Metody rychl\'{e} detekce kl\'{i}\v{c}ov\'{y}ch slov},
 year = {2005},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {147},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SmidlL_2005_Metodyrychle},
}