Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šmídl, V. : Software analysis of Bayesian distributed dynamic decision making . University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.

Abstrakt

The work presents analysis of software for distributed dynamic decision making. The classical theory of decision making is reviewed and its extension for multiple-participant scenario is outlined. The main contribution of the work is analysis of the problem which is suitable for software implementation.

Abstrakt v češtině

Tato práce představuje analýzu softwaru pro popis teorie Bayesovského rozhodování za neurčitosti. Kritický přehled teorie je součástí práce. Nové rozšíření teorie pro rozhodování s více účastníky je nastíněno. Hlavním přínosem práce je analýza softwarových struktur popisujících teoretické objekty v jazyce UML.

Detail publikace

Název: Software analysis of Bayesian distributed dynamic decision making
Autor: Šmídl, V.
Název - česky: Softwarová analýza distribuovaného dynamického Bayesovského rozhodování
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 26.10.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Místo vydání: Plzeň
Datum: 26.10.2005
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

Bayesian decision-making, software analysis, UML, distributed decision-making

Klíčová slova v češtině

rozhodování za neurčitosti, analýza softwaru, UML, distribuované rozhodování

BibTeX

@PHDTHESIS{SmidlV_2005_Softwareanalysisof,
 author = {\v{S}m\'{i}dl, V.},
 title = {Software analysis of Bayesian distributed dynamic decision making},
 year = {2005},
 address = {Plze\v{n}},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SmidlV_2005_Softwareanalysisof},
}