Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Sobota, J. and Schlegel, M. : Iterative feedback tuning of PID controller . Process control 2004, p. 1-16, University of Pardubice, Pardubice, 2004.

Abstrakt

This paper is focused on iterative tuning of the 2DOF PID controller to minimize given quadratic cost function of the system output error and control effort. The main ideas of Iterative Feedback Tuning are introduced and some important modification to model-free iterative PID controller design is presented. In particular, the tuning process is divided into two parts. Firstly, the classical 1DOF PID controller is iteratively tuned. The integral and derivative time constants are not tuned independently of each other, but they are related by a ratio coefficient to avoid cancellation of the derivative part of the controller even in a low noise environment. The remaining parameters of 2DOF PID are then tuned independently in the next iterative procedure. Theoretical results are verified using a laboratory coupled tanks model.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá iterativním zpětnovazebním laděním PID regulátoru s dvěma stupni volnosti a kvadratickou kriteriální funkcí. Je popsána hlavní myšlenka iterativního zpětnovazebního ladění a jeho některé důležité modifikace. Ladící proces je rozdělen do dvou částí. Nejprve je naladěn PID regulátor s jedním stupněm volnosti. Zbývající parametry jsou naladěny v dalším běhu optimalizace. Metoda je ověřena na fyzikálním modelu spojených nádob.

Detail publikace

Název: Iterative feedback tuning of PID controller
Autor: Sobota, J. ; Schlegel, M.
Název - česky: Iterativní zpětnovazební ladění PID regulátoru
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 8.6.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control 2004
Strana: 1 - 16
ISBN: 80-7194-662-1
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Datum: 8.6.2004 - 11.6.2004
/ /

Klíčová slova

iterative feedback tuning, PID controller, model-free control design, quadratic cost function, Simulink

Klíčová slova v češtině

iterativní zpětnovazební ladění, PID regulátor, návrh regulátoru bez znalosti modelu, kvadratická ztrátová funkce, Simulink

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SobotaJ_2004_Iterativefeedback,
 author = {Sobota, J. and Schlegel, M.},
 title = {Iterative feedback tuning of PID controller},
 year = {2004},
 publisher = {University of Pardubice},
 journal = {Process control 2004},
 address = {Pardubice},
 pages = {1-16},
 ISBN = {80-7194-662-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SobotaJ_2004_Iterativefeedback},
}