Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Sobota, J. and Schlegel, M. : LTI systems identification using generalized method of moments . Process control 2006, p. 1-12, University of Pardubice, Pardubice, 2006.

Abstrakt

The classical method of moments uses a few first moments of the impulse response for identification of first or second order system with time delay. The presented method uses generalized moments, which are computed from the impulse response multiplied by a descending exponential. The result of this modification is that the identification utilizes only some initial part of the impulse response and therefore less experimental data is needed. The first three moments are combined with a priori information that the true system is in the form of chained first order lag systems. An exact process model is not determined this way, a model set is obtained. The main result is the explicit parametrization of the so-called extreme systems which form the model set boundary. These extreme systems can be used for successive robust controller design.

Abstrakt v češtině

Původní momentová metoda používá pro identifikaci systému prvního nebo druhého řádu s dopravním zpožděním několik prvých momentů impulsní charakteristiky systému. Popisovaná metoda používá zobecněné momenty, které jsou vypočítány z impulsní charakteristiky vážené klesající exponenciálou. Výsledkem takového zobecnění je, že identifikace pracuje pouze s nějakou počáteční částí impulsní charakteristiky, což v praxi znamená snížení množství experimentálních dat, která jsou potřebná pro identifikaci. První tři momenty jsou zkombinovány s apriorní informací, že identifikovaný systém se skládá ze sériově spojených stabilních systémů prvního řádu bez nul. Tímto způsoben není získán přesný model, ale pouze množinový model. Hlavním výsledkem je explicitní parametrizace tzv. extremálních systémů, které tvoří hranici množinového modelu. Tyto extremální systémy mohou být následně použity pro návrh robustního regulátoru.

Detail publikace

Název: LTI systems identification using generalized method of moments
Autor: Sobota, J. ; Schlegel, M.
Název - česky: Identifikace LTI systémů pomocí zobecněné momentové metody
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.6.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control 2006
Strana: 1 - 12
ISBN: 80-7194-860-8
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Datum: 13.6.2006 - 16.6.2006
/ /

Klíčová slova

LTI system identification, method of moments, impulse response, model set

Klíčová slova v češtině

identifikace LTI soustav, momentová metoda, impulsní charakteristika, množinový model

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SobotaJ_2006_LTIsystems,
 author = {Sobota, J. and Schlegel, M.},
 title = {LTI systems identification using generalized method of moments},
 year = {2006},
 publisher = {University of Pardubice},
 journal = {Process control 2006},
 address = {Pardubice},
 pages = {1-12},
 ISBN = {80-7194-860-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SobotaJ_2006_LTIsystems},
}