Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Sobota Jaroslav and Schlegel Miloš : Predictive controller with rate limiter and saturation limits . Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'08, vol. ;, p. 635-638, University of Craiova, Sinaia, Rumunsko, 2008.

Abstrakt

This paper describes simple predictive controller respecting limitations put on manipulated value. The manipulated value can change at given maximum rate or slower and must stay within the saturation bounds. The step response sequence is used as controlled process model. The other design parameters are prediction horizon, control horizon and the complexity of the initial control sequence when the limitations are active. Afterwards the controller works in linear mode based on LQ control. The so-called blocking strategy is used for reducing the computational cost.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje jednoduchý prediktivní regulátor, který respektuje omezení akční veličiny. Ta se může měnit danou maximální rychlostí nebo pomaleji a je omezena saturačními mezemi. Jako model řízeného systému je použita přechodová charakteristika. Další návrhové požadavky jsou horizont predikce, horizont řízení a složitost řídicí sekvence pokud jsou omezení aktivní. Následně už regulátor pracuje v lineárním módu založeném na LQ řízení. Pro snížení výpočetní náročnosti je použita tzv. blokovací strategie.

Detail publikace

Název: Predictive controller with rate limiter and saturation limits
Autor: Sobota Jaroslav ; Schlegel Miloš
Název - česky: Prediktivní regulátor s omezením strmosti a saturačními limity
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'08
Číslo vydání: ;
Strana: 635 - 638
ISBN: 978-973-746-897-0
Nakladatel: University of Craiova
Místo vydání: Sinaia, Rumunsko
Datum: 28.5.2008
2011-03-15 16:21:32 / 2011-03-15 16:21:32 / 1

Klíčová slova

predictive control, constraints, step function response, quadratic performance index

Klíčová slova v češtině

prediktivní řízení, omezení, odezva na jednotkový skok, kvadratické kritérium kvality

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SobotaJaroslav_2008_Predictivecontroller,
 author = {Sobota Jaroslav and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {Predictive controller with rate limiter and saturation limits},
 year = {2008},
 publisher = {University of Craiova},
 journal = {Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC'08},
 address = {Sinaia, Rumunsko},
 volume = {;},
 pages = {635-638},
 ISBN = {978-973-746-897-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SobotaJaroslav_2008_Predictivecontroller},
}