Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Sobota Jaroslav and Schlegel Miloš : Pulse-Step Model Predictive Controller for TITO system . Proceedings 17th international conference on Process Control 2009, p. 402-408, Slovak University of Technoology, Štrbské Pleso, 2009.

Abstrakt

This paper describes a novel model based predictive controller with manipulated value constraints for TITO systems. Both amplitude and rate constraints are considered. It is assumed that the controlled system is stable, linear and t-invariant FIR system. Four discrete step response sequences are used as the process model. Alternatively it is possible to use three-parameter models. To make the open-loop optimization easier the set of admissible control sequences is restricted to stepwise ?pulse-step? sequences. The optimization procedure is then executable in reasonable time.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje nový prediktivní regulátor s omezením akční veličiny pro TITO (2x2 MIMO) systémy. Jsou uvažována omezení na amplitudu a strmost akční veličiny. Předpokládá se stabilní, lineární a t-invariantní FIR řízený systém. Jako model systému jsou použity čtyři diskrétní přechodové charakteristiky. Alternativně je možné použít též tříparametrové modely. Pro zjednodušení on-line optimalizace je množina přípustných řídicích sekvencí omezena na schodovité posloupnosti typu puls-skok. Optimalizační procedura je pak zvládnutelná v rozumném čase.

Detail publikace

Název: Pulse-Step Model Predictive Controller for TITO system
Autor: Sobota Jaroslav ; Schlegel Miloš
Název - česky: Pulse-Step prediktivní regulátor pro TITO systém
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings 17th international conference on Process Control 2009
Strana: 402 - 408
ISBN: 978-80-227-3081-5
Nakladatel: Slovak University of Technoology
Místo vydání: Štrbské Pleso
Datum: 12.6.2009
2011-03-15 16:21:45 / 2011-03-15 16:21:45 / 1

Klíčová slova

predictive control, step function responses, constraints, multi-variable systems, quadratic performance indices

Klíčová slova v češtině

prediktivní řízení, přechodová charakteristika, omezení, vícerozměrné systémy, kvadratické kritérium

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SobotaJaroslav_2009_Pulse-StepModel,
 author = {Sobota Jaroslav and Schlegel Milo\v{s}},
 title = {Pulse-Step Model Predictive Controller for TITO system},
 year = {2009},
 publisher = {Slovak University of Technoology},
 journal = {Proceedings 17th international conference on Process Control 2009},
 address = {\v{S}trbsk\'{e} Pleso},
 pages = {402-408},
 ISBN = {978-80-227-3081-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SobotaJaroslav_2009_Pulse-StepModel},
}