Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Srbová Hana and Pirner Ivan and Zemčík Robert and Medlín Rostislav : ANALYSIS OF FIBER DISTRIBUTION AND VOLUME RATIO OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITE FOR MICROMODELS . Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava., 2013.

Abstrakt

This work focuses on assessment of real fiber and matrix volume ratios of unidirectional fiber composites which will be used while designing corresponding micromodels. Scanning electron microscopy (SEM) was employed on samples with polished cross-sections. Obtained images of various parts of the composite cross-sections are analyzed by convolution with a circular binary mask and a suitably chosen spatial function using Matlab and its Image processing toolbox. The output of this analysis are center positions and radii of all fibers. Subsequently, the fiber and matrix volume ratios are easily determined.

Abstrakt v češtině

Tato práce je zaměřena na zjištění skutečných objemových podílů vláken a matrice u jednosměrových vláknových kompozitů. Výsledky této analýzy budou dale využity při návrhu geometrie mikromodelu. Snímky naleštěných průřezů kompozitových vzorků byly pořízeny pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu. Získané snímky různých částí průřezů jsou analyzovány pomocí konvoluce s binární maskou a prostorovou funkcí s využitím softwaru Matlab a jeho Image processing toolboxu. Výstupem této analýzy jsou polohy středů a poloměrů jednotlivých vláken zachycených na snímku. Hledané objemové podíly vláken a matrice jsou následně získány jednoduchým vztahem.

Detail publikace

Název: ANALYSIS OF FIBER DISTRIBUTION AND VOLUME RATIO OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITE FOR MICROMODELS
Autor: Srbová Hana ; Pirner Ivan ; Zemčík Robert ; Medlín Rostislav
Název - česky: ANALÝZA ROZLOŽENÍ A OBJEMOVÉHO PODÍLU VLÁKEN JEDNOSMĚROVÉHO KOMPOZITU PRO MIKROMODELY
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2013
Rok vydání: 2013
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.
/ 2015-09-29 09:37:20 /

Klíčová slova

image, cross-section, image processing, carbon, fiber

Klíčová slova v češtině

obraz, průřez, zpracování obrazu, uhlík, vlákno

BibTeX

@ARTICLE{SrbovaHana_2013_ANALYSISOFFIBER,
 author = {Srbov\'{a} Hana and Pirner Ivan and Zem\v{c}\'{i}k Robert and Medl\'{i}n Rostislav},
 title = {ANALYSIS OF FIBER DISTRIBUTION AND VOLUME RATIO OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITE FOR MICROMODELS},
 year = {2013},
 journal = {Sborn\'{i}k v\v{e}deck\'{y}ch prac\'{i} Vysok\'{e} \v{s}koly b\'{a}\v{n}sk\'{e}-Technick\'{e} univerzity Ostrava.},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SrbovaHana_2013_ANALYSISOFFIBER},
}